top of page

Vi mødes i mørket og giver hånd

Anna Sofie Mathiasen

 

11. mai – 20. mai 2018

Anna Sofie Mathiasen (f. 1995, København) bor og arbeider i Oslo. Hun har gjennom sin Bachelor ved Kunsthøgskolen i Oslo arbeidet med et arkiv bestående av sin farfar Leo Grøndahl Hansens verk og skisser. Gjennom installasjon, tekst, film og fotografi undersøker hun sitt forhold til arkivet og skaper nye minner og idéer omkring det. Hvordan oppstår et kunstnerskap, hvordan endres det av tiden og hvordan blir det stående i historien?

Leo Grøndahl Hansen (1910-1985, København) studerte ved Det Kongelige Danske Kunstakademiet i København i årene opp til andre verdenskrig hvor han ble satt i en tysk arbeidsleir. Han arbeidet med tegning og maleri.


Vi mødes i mørket og giver hånd er en del av Bachelorutstillingen Neste Nästa Næste ved Kunstakademiet i Oslo.

bottom of page