top of page

Maria Brinch

Too Solid For Poetry

 

7. juni - 17. juni 2012

Det solide i det temporære er et av momentene i de kunstneriske undersøkelsene Maria Brinch gjør. Tittelen Too Solid For Poetry bringer oss inn i en praksis der materialene er ulike og løftes til et nytt, materielt hierarki og nye narrativer gjennom å bli brettet og bearbeidet innenfor sine egne egenskaper. Nye rom eller former oppstår. 

Arbeidet A Strong, Coarse Unbleached Cloth kan være eksempel for Brinchs metode: Det er en utsmykning laget på oppdrag til foyeren i Kunsthøgskolen. Seildukslerret fra lokalenes tid som Christianias Seildugsfabrikk er satt i ny ramme i konkret og overført betydning. Innenfor spillerommet rammen tilbyr, er det autentiske materialet brettet til en todelt komposisjon som sett forfra bare bruker en del av rammeformatet. I dybden bygger imidlertid stoffet ut fra veggen, og det tredimensjonale i brettingen blir historien som er arkivert; det glemte, det som er valgt bort eller som beskyttes. I sin nye form bukker de ærbødig for skolens inntog i lokalene samtidig som de konserveres som meningsbærere for en stor håndverksbedrift som samtiden tror den ikke trenger.   

 

Det skapende i prosessen gjør arbeidene fleksible også innenfor sin sammenheng. I galleriet er verket  

“If We Fold” (se illustrasjon) gitt en stor plass montert på gulvet. Det nøkternt vakre landskapet det transformeres til i brettingen, overrasker idét en gjenkjenner skinnende frakkefór. Funksjon og fortelling endrer seg, og driver fram måten vi opplever verkene på.  

Estetikken er samspilt med begrensningene og valgene som premisser for brettingen. Fra de fargerike  fargeprintene til de monokrome, nedskrellede arbeidene. Det gjør den store variasjonen i utstillingen enkel å samle i et overbevisende inntrykk av en moden og modig idé. 

Utstillingen åpner torsdag 7. juni kl 19. Innledningen holdes av Cecilie Broch Knudsen, rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo. 

Maria Brinch er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2012. Hun bor og jobber i Oslo. 

Velkommen til pressevisning tirsdag 5. juni kl 16.00.

PLAKAT_M_BRINCH.jpg
bottom of page