top of page

Tobias Alexander Danielsson

Handlinger / Actions

5. mai – 30. mai 2020

Kunstnersamtale lørdag 30. mai kl. 14
 
Tobias Alexander Danielsson arbeider med tekstil assemblage hvor han henter sitt visuelle vokabular fra sine direkte omgivelser. Gjennom referanser til elementer vi kjenner igjen fra hverdagen, blir vi løftet inn i en udefinerbar tilstand som virker både kjent og ukjent på samme tid. Vi aner hint fra den private sfære, der brukte tekstiler sammenstilles med elementer hentet fra en mer aktiv og sportslig verden. I grensen mellom skulptur og maleri, installasjon og performance, arbeider Danielsson ofte med en slags sparring og forhandling mellom verk og betrakter. Relasjonen mellom objekt og kropp utforskes gjennom problemstillinger knyttet til farge, form, størrelse og materiale. I utstillingen speiles dette kanskje mest i verksserien Vippepunkt. Verkene minner om forstørrede, hengende bånd, og deres visuelle referanser tilbyr en nerve av aktivitet. Verkenes eksplosive estetikk stilles opp imot en mer stille, kroppslig tilnærming der balanse og tid står i fokus.
 
Danielssons valg om å jobbe med tekstil har å gjøre med materialets kroppslige assosiasjoner. Tekstil bærer preg av historie og iboende verdier knyttet opp mot spesifikke situasjoner og miljøer. Materialets fysikalitet og taktilitet blir deretter en forlengelse- noe som peker tilbake mot kroppen og dens handlinger.
 
Utstillingstittelen referer nettopp til handling. I utstillingen settes tittelen i relasjon til en rekke nye verk som på ulik måte etterlater spor av aktivitet. På engelsk blir tittelen en sammensetning av ordet for hånd og ordet linger som betyr å dvele omkring noe. Tittelen får dermed et ytterligere aspekt, som peker på selve arbeidsprosessen og hånden preg på verkene.
 
Tobias Alexander Danielsson (f. 1987) kommer fra Jönkoping i Sverige, og bor og arbeider i Oslo. Han har en MFA fra Kunstakademiet i Oslo, KHiO (2015). Danielsson har hatt separatutstillinger ved blant annet Møre & Romsdal kunstsenter (2019), SOFT galleri, Oslo (2017), Akershus Kunstsenter, Lillestrøm (2016), Göteborgs konstforening, Sverige (2016), og har deltatt i en rekke gruppeutstillinger blant annet i Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger, Kunsthall Stavanger (2018) og Kunstnerforbundet (2017). Hans er representert i samlingene til blant annet Nasjonalmuseet, Oslo og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim. I juni er han aktuell i gruppeutstillingen BONANZA-ZA-ZA ved Akershus Kunstsenter, Lillestrøm.

Utstillingen er støttet av:

 

 

 

Norsk kulturfond_logo_svart_tekst.png
NorskeKunsthåndverkere_logo.png
kulturraadet_hvit_stor.png
bottom of page