top of page

Time travel for pedestrians

Tiril Schrøder & Anne Thomassen

 

22. mai - 22. juni 2014

 

RAM galleri 23.mai - 22.juni 2014

Åpning 22.mai kl.18.00 ved Siv Hofsvang ( Daglig leder FFF)

Kunstnerne vil være tilstede

 

Tittelen på utstillingen er hentet fra en novelle av science fiction forfatteren Ray Nelson og peker på en overskridelse av fysiske lover gjennom reiser i tid og rom. Kunstnerne har jobbet ut fra begreper som «ormehull» (wormhole), «gravitasjon», «spacetime» /romtid, og «suburbia» forstad.

Tiril Schrøder kombinerer digitalprint, tegninger, maleri, og malte flater på vegg til store veggarbeider. Motivene legger seg tett, men ubestemmelig, opp til velkjente genrer som tegneserier, filmer, fotonoveller, science fiction, virtuelle verdener og landskapsmalerier.

Det hefter en grunnleggende dobbelhet ved Schrøders gjengivelser av natur. Hele tiden antydes noe kaotisk som kan havne helt ute av kontroll. Vulkaner truer med utbrudd, eller biler krasjer, katastrofescenarioer forstyrrer idyllen i forstaden. Naturen gnisser mot kulturelle strukturer som arkitektur, teknologi og forestillinger om sivilisasjon og moral.

Referansene til naturvitenskapene er tydelig tilstede i Anne Thomassen sine arbeider. I porselen og steingods har hun skapt objekter som viser materie som beveger seg fra en tilstand til en annen, fra flytende til fast form eller omvendt. I motsetning til vitenskapenes bestrebelse etter entydighet er Thomassens verk flertydige. Arbeidene handler om forandringer og om kreftene som forårsaker forandringene, men hvilken retning tilstandsendringen eller bevegelsen tar overlates til betrakterens fantasi.

Kunstnerne deler en felles interesse for romantisk landskapsmaleri, science fiction, tegnerserier og naturvitenskap men behandler denne interessen på forskjellige måter.

I RAM galleri har de kombinert sine arbeider. Noen ganger er arbeidene smeltet sammen til et felles verk, andre ganger er de parallelle verk med ulike innfallsvinkler som behandler samme tema.

Samarbeidet utgjøres blant annet av en hel vegg med ulike bilder samt veggmaleri av Tiril Schrøder, Practical application of the principles of relative time dilation, (2014) kombinert med installasjon av Thomassens keramiske objekter som danner en overgang fra billedflaten ut i rommet. Fra en dimensjon til en annen. Et ormehull.

Et ormehull er enkelt forklart en hypotetisk topologisk funksjon i rom og tid, som hvis den fantes, ville være en "snarvei", som en tunnel som binder sammen rom og tid på to forskjellige steder og tidspunkter i universet. Inngangen til RAM galleri fra Kongens gate får funksjonen av et ormehull, da den blir den portal, den raskeste veien, vi/publikum, må gjennom for å komme inn i utstillingen- eller om man vil - inn i en annen dimensjon og tid, nemlig det univers som kunstnerne har skapt i gallerirommet.

Gjennom bruken av metaforer inviterer kunsten til nye lesninger av virkeligheten og åpner opp for å tenke tanker vi kanskje ikke har tenkt før.

Velkommen til en tidsreise for fotgjengere!

mailinvitasjon_shroder_thomassen.jpg
bottom of page