top of page

The Sky is Almost Always Included

Brynhild Seim, Ingebjørg Torgersen, Elinor Strøm, Trond Arne Vangen og Morten ML Hansen

(21. januar – 21. februar 2016)

 

Tittelen på utstillingen  refererer til en opprinnelig betydning av ordet landskap (eng. landskip); for å betegne et kunstverk, et landskapsmaleri. Senere ble ordet brukt til og beskrive vyer innenfor poesien, og etterhvert som en term for å omtale virkelige vyer.

Utstillingen vil presentere en utforskning av hvordan kontorlandskap påvirker naturlandskap og kulturlandskap. kontorlandskapets dets makt og påvirkningskraft på våre liv og landskap.

For å forstå jordas utvikling leses den i geologiske epoker. Nå foreslår forskerne å innføre menneske som en ”geologisk” kraft; den ”Antropogene Epoke ”(menneskets geologiske tidsalder) . ”Anthropocene er foreløpig en uformell geologisk kronologisk betegnelse for epoken som begynte da menneskelige aktiviteter har hatt en betydelig global innflytelse på jordens økosystemer”.

 

Beslutninger om disse, til sammen gigantiske forflyttningen, tas i kontorlandskap. Små beslutninger på kontorer og i forvaltningsorganer skaper store globale forandringer.

 

Kreftene som former våre naturlandskap kommer de fra kontorlandskapet med politikk, byråkrati, makt, kapital og lover?

bottom of page