top of page

The Act of Making As An Act of Making

Ann Iren Buan & Janne Kruse

 

9. juni - 19. juni 2011

Ann Iren Buan og Janne Kruse er utdannet ved Kunstfag på Kunsthøgskolen i Oslo, 2011. RAM galleri har inngått en samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo om å vise en eller flere av årets studenter i en egen, uavhengig utstilling. Valget falt på disse to, som på flere måter representerer et kunstnerisk søsterskap. 

 

Arbeidene er i papir og stål. Tittelen underbygger det performative i dem: Begge kunstnerne jobber med prosesser som bearbeider materialene i motstand og føyelighet. Uttrykkene oppstår i faser, og papirskulpturene til Buan bygges i selve gallerirommet.  

Som verkenes tilblivelse i ulike faser, kan noen av de mindre arbeidene oppleves som referanser til det antikvariske, noe kostelig og meningsbærende som bør bevares. Publikum oppfordres til å bla i Kruses liggende papirarbeid, slik at hun/han selv er aktiv i oppdagelsen av hver nye side eller bilde. Buans lyse papirskulptur kan sees på som et mellomstadium fra én form til en annen.  

I dialog med hverandre, i materialenes kontraster, det forgjengelige i papiret og det gjenstridige i stålet, oppstår også et metanivå, som kan stille spørsmål ved opplevelsen av kunsten generelt og samtidskunsten spesielt. I Arthur Dantos After the End of Art (Princeton University Press, 1997) erklærer ikke direkte filosofen og kritikeren samtidskunsten for død, men påkaller oppmerksomheten rundt sammenhengene og kulturelle endringer for oss som skal se den, bevare den, og vite best mulig hva vi gjør. 

 

 

Velkommen til pressevisning tirsdag 7. juni kl. 14. 

Se også galleriets hjemmeside www.ramgalleri.no og www.annibuan.net  

 

Velkommen til åpning torsdag 9. juni kl. 19.00.  

Utstillingen åpnes av kunsthistoriker Jarle Strømodden. 

bottom of page