top of page

Toril Redalen

STØV

30.september - 28.oktober 2016

I utstillingen STØV har Toril Redalen arbeidet med støvet som kunstnerisk materiale, og behandlet støv eller leire som noe helt fundamentalt i menneskelivet, som grunnen vi trør, bor på, og dyrker i, støvet som grunnlag for stedets sammensetning, ressurser og identitet. Hun er opptatt av det ”menneskeskapte støvet”, støvet som vi produserer og reproduserer, støvet fra kulturen. Støv er, som hukommelsen i konstant drift, skiftende og avhengig av omstendighetene. Støvet er inkluderende og tilpasningsdyktig. Det forsvinner aldri. Det forandrer form, forflytter seg, eksisterer et annet sted. Samtidig som det alltid blir noe igjen. Støv og leire er på mange måter det samme, en masse av partikler. Et materiale som utvinnes, behandles og gjenvinnes.

 

Til utstillingen på RAM har kunstneren både samlet og laget støv fra forskjellige materialer og sted, bland andre Spode Factory, Stoke on Trent, Porsgrund Porselænsfabrikk, Kunstakademiet i Trondheim, Aunes Kermikk Trondheim, og bygda Todalen. Toril Redalen (f. 1973) er utdannet ved Kunst og Designhøyskolen i Bergen med en BA i Keramikk (2005 ) og MA Kunst (2007) hun studerer i sitt hovedprosjekt Støv, Sted og håndverk støvet i det postindustrielle landskapet. Redalen fokuserer på støvet som en aktiv prosess, som et materiale som kan bli noe annet.Hun har mottatt arbeidsstipend for yngre kunstnere og fra Kunsthåndverkerenes fond. Hun har også flere arbeidsopphold som kunstner i fabrikk med residencies blant annet fra Porsgrund Porselensfabrikk (N), Kohler Factory (US) Og Spode Factory (UK).

bottom of page