top of page
8V4A6274stor.jpg

SOUVENIR

Hanna Roloff, Andreas Olavssønn Rongen, Dafna Staretz

20. august – 13. september 2020

Utstillingen SOUVENIR iscenesetter en indre reise i hukommelsens landskap, hvor steder, fortellinger og historiske hendelser har satt spor. Tre kunstnere som utforsker sine egne erfaringer fra reiser, møter med omgivelsene og den kollektive historien, har samlet på naturfunn og minner som tolkes og omtolkes gjennom kunstens filter.
 
Hanna Roloffs Bara tillsammans er en serie fotografiske stilleben av døde koraller som kunstneren har samlet med seg fra en reise til den indonesiske øyen Bandaö. Korallene amorfe karakterer speiler både naturens og menneskets evige syklus.
 
Andreas Olavssønn Rongen viser installasjonen Studie med brukket arm, en pågående tankerekke omkring et lengre opphold i Tanger våren 2018. Prosjektets problematiserer ulike fremstillinger av tilstedeværelse mot en bakgrunn av maskuline representasjoner i billedlig og litterær reiseskildringstradisjon.
 
Dafna Staretz arbeider med monumentale akvarellmaleri ofte i forbindelse med lydspor. Ved å lage malerier med lyd forsøker hun å undersøke gapet som ligger mellom et bilde og dets historie. I The Final Dissolutions møter vi et ungt par på besøk i et Holocaust museum, en historie som befinner seg i grenseland mellom det personlige og politiske.
 
Hanna Roloff (f.1985 Växjö, Sverige) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, ved avdeling tekstil. Roloff bor og arbeider i Oslo.


Andreas Olavssønn Rongen (f. 1989) bor og jobber i Oslo. Han har en MFA fra Kunstakademiet i Oslo.


Dafna Staretz (f. 1981, kibbutz Gal-On, Israel) har en MFA i billedkunst fra Kunstakademiet i Bergen. Staretz bor og arbeider i Tel Aviv, Israel.
 

bottom of page