top of page

Johan Bergquist

Searching for the Secrets at the Gates of Dawn (retrospekulativ)

(9. november – 3. desember 2017)


Drømmens logikk og frihet

Johan Urban Bergquist billedunivers er full av merkelige konstellasjoner hentet fra mange forskjellige inspirasjonskilder som mysticism, occultism, biker kultur, unaturlige og uforklarlige fenomen, skrekklitteratur, tegneserier ,alkjemi, og ikke minst drømmer.

Kunstneren fyller sine bilder med den alternative logikk som er drømmens, som forsøk på fange drømmers tydlige form men samtidig lage plass for frie assosiasjoner. Han gjør det ikke nødvendigvis som en flukt fra det eksistensielle mareritt vi kaller virkeligheten, men som et komplement til  denne.
Arbeidene er ikke heller direkte bilder fra kunstnerens drømmer, men mer et forsøk på å fange en stemning som ligner drømmens. Som regel handler det om møter mellom ting som i utgangspunkt ikke hører sammen, men som, når de settes sammen, skaper helt nye fortellinger, utenfor, bortenfor det normale.  Givetvis er det logisk at en kjempestor kålmark paraderer i triumf på brystet til en skadd man (soldat?), mens nakne damer danser rundt dem, og like normalt er det at en det kommer reker og sommerfugler ut med røken fra en pipe. Motivene i tegningene veksler fra det groteske og skremmende til situasjoner som får oss at le - Blekksprutter blandes med motorsykkeletstetikk, naturfenomen med ritualer og objekter- alt sammen lager nye forslag til fortolkninger –precis som i en drøm.  

 

Han leter etter hemmeligheter ved gryningens port.

Johan Urban Bergquist bor og arbeider i Oslo. Han studerte ved Kunstakademiet i Trondheim 1993-1997. Det er kunstnerens  første store separatutstilling i Oslo på mange år. Utstillingen på  RAM galleri vil inneholde hovedsakelig nye tegninger, noen eldre objekter og en installasjon som kommer til å brukes som en scene for performance, der vi håper på gjensyn med støyimprovisatøren Count Pukebeard. 
 

bottom of page