top of page

REMEMBER THE FUTURE

Inger Blix Kvammen, Ingrid Larssen, Solveig Ovanger

18. april – 18. mai

 

Vi lever i en ustabil tid og i en verden som preges av konflikter. Den globale kapitalismen styrer vår hverdag. Sosiale medier krever oppmerksomhet og ønsker å sette dagsorden. Forbrukersamfunnet tilbyr raske løsninger som ikke er forenlig med bærekraftig bruk av tilgjengelige ressurser.   I krysningen mellom fortid, nåtid og framtid. I møter mellom mennesker, historie og kultur. Med inspirasjon fra formødre, urfolk og naturen som omgir oss. Uttrykt med ulike materialer og teknikker. Det er her vi finner utstillingen Remember The Future. Tre kunstnere fra Nordland, Troms og Finnmark – Norge og Sápmi – har funnet kunstneriske og menneskelige fellesnevnere hos hverandre. De er alle opptatt av tema som liv og overlevelse, hverdagsliv og bærekraft, våre formødres tradisjoner og håndverkspraksis, nomadiske kulturer og tilgjengelige naturressurser. Alle de tre kunstnerne har solid kunnskap med røtter i både norsk og samisk eller kvensk kultur. Samene er urfolket på Nordkalotten, og kvenene er en nasjonal minoritet i Norge. Alle tre kunstnerne har stilt ut internasjonalt og er representerte i offentlige samlinger som Nordnorsk kunstmuseum (Kvammen, Larssen, Ovanger), Nordenfjeldske kunstindustrimuseum (Larssen), Nasjonalmuseet (Kvammen, Larssen), Riddo Duottar Museat (Kvammen), De Samiske Samlinger (Kvammen), Troms fylkeskommune (Ovanger, Kvammen), Oslo kommunes kunstsamling (Ovanger), UIT – Norges arktiske universitet (Ovanger), og Nationalmuseum (Kvammen).  

 

Inger Blix Kvammen bruker arkivering av minner som konseptuelt virkemiddel når hun forteller sine historier gjennom objekter og fotografi, - Memory Archives. Hennes arbeider omhandler gjerne tema relatert til migrasjoner og kulturell utveksling på tvers av grenser og kulturer. Kunstneren har utviklet egne metoder for bruk av tekstile teknikker som hekling, broderi og vev, i metall. Hun kombinerer gjerne dekorative former som halssmykker med foto og symbolske elementer, fra både kultur og natur. Objektene blir minnekranser eller historiebærere som handler om menneskene hun har møtt, levemåten og hverdagskunnskapen.  

 

Ingrid Larssen ble utdannet smykkekunstner på 1980-tallet i en tid da smykkene ble kalt bærbar kunst. De var store og eksperimentelle. Senere ble tekstil hennes mest foretrukne materiale. Hun har forsket på og videreutviklet broderiteknikken vaffelsøm som hun syr for hånd på silke og ull. Dette er en over 800 år gammel teknikk som først ble brukt for å gjøre arbeidsfolks linskjorter samtidig kroppsnære og fleksible. Utover 1900-tallet ble teknikken fanget opp av moteindustrien. Larssen bruker teknikken når hun former florlette skulpturelle objekter i silkeorganza. Stoffer og garn som hun benytter farges av planter og lav, tang og kråkeboller – det meste høstet i hennes nærmiljø.  

 

Solveig Ovanger utforsker metoder for konservering og garving av fiskeskinn, - gamle beredningsteknikker overlevert av naturfolk i Sibir og garveteknikker lært av en pensjonert garver hjemme i Norge. Ovanger kombinerer teknikkene på ulike måter i bearbeidelsen av rå skinn fra lokale fiskeslag som torsk, sei og laks. Bruken av fiskeskinn handler om tilhørighet og et liv ved kysten, om rikdommen i havet og muligheter for utnyttelse av et råstoff som i våre dager vanligvis betraktes som avfall. Kunstneren lar seg inspirere av den ordløse dynamikken i naturen, i universet og mennesker imellom, samt av bevisstheten om at alt henger sammen i et bevegelig hele.

bottom of page