top of page

Tore Reisch

Re-Remembering

 

2.oktober - 2.november 2015

Separatutstilling med arbeider av Tore Reisch

Lukten av furu, lyden av øks. Tore Reisch lager skulpturer , i hovedsak laget av naturmaterialer som furu, jord og stein som på en poetisk måte, ofte med en politisk og kritisk brodd, visualiserer dystopier hvor naturen og kulturen svikter et potensielt fungerende samarbeid. Materialene kunstneren bruker er nøysomt og presist bearbeidet med tradisjonelle håndverktøy, og de ferdige arbeidene har en taktilitet som spenner mellom det røffe, som strukturer etter øks eller kniv, til mer polerte, myke overflater. Med sine mangfold av historiske og samtida referenser, inviterer Tore Reischs skulpturer til refleksjon omkring Individuell og kollektiv hukommelse, kultur, tradisjoner, tapt kunnskap, og hvordan vi bruker naturens ressurser.

Tittelverket skulpturen "Re-remembering" er tidligere vist i utstillingen "Årringer" minnedialoger ved Falstadsenteret Museum i 2015. Katalogen som ble produsert i forbindelse med den utstillingen, med tekster av bland andre kunsthistoriker Kristin Mandt Heim og Tore Reisch, vil være tilgjengelig under utstillingsperioden på RAM.

Om kunstneren : Tore Reisch bor og arbeider i Trondheim. Han har sin utdanning og mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim/ NTNU der han studerte 2006-2011.

 

Mer informasjon om kunstneren her : http://reisch.no/

IN ENGLISH

The smell of pine, the sound of an axe.

Tore Reisch creates sculptures, most often made of natural materials (such as wood Norwegian pine and stone ) which in a poetic way, often with a political and critical edge, visualizes dystopias where a potentially working collaboration between nature and culture fails. .The materials the artist uses , are carefully and precisely crafted with traditional hand tools, and the finished work has a tactility that spans between the rough, which structures by ax or knife, to more polished soft surfaces.

With its diversity of historical and contemporary references Tore Reisch work invites the viewer to reflect on individual and collective memory, culture, traditions, lost knowledge, and how we use natural resources.

 

“Re-remembering” is also the title of the nearly 4 m hight wooden sculpture, that was exhibited at Falstad museum the summer 2015. A catalogue from that exhibition, (translated to English) with texts by among others arthistorian Kristin Mandt Heim and the artist, is available for purchase during the exhibition.

Tore Reisch lives and works in Trondheim, where he graduated with a MFA from KIT- Trondheim academy of fine art /Norwegian University of Science and Technology 2006-2011.

 

More information here : http://reisch.no/

bottom of page