top of page

RAM galleri sine lokaler i Kongens gate 15 inkl plantegning / RAM gallery's premises in Kongens gate 15 with floor plan

Søk utstillingsplass i RAM galleri for perioden 2023-2024 /

Apply for exhibition space in RAM gallery for the period 2023-2024


Søknadsfrist: 28. mars, 2022 / Application deadline: March 28, 2022

/// Scroll down for English ///

RAM sin overordnede profil er å vise genreoverskridende kunst som beveger seg i grenselandet mellom billedkunst, kunsthåndverk og design. RAM oppfordrer til dialog med utstillingsrommet og mellom kunstartene. Galleriet er en visningsplattform for yngre så vel som etablerte kunstnere. Utstillingsprogrammet består av 6 utstillingsperioder årlig, samt temporære arrangementer og prosjekter som kunstnersamtaler, foredrag og messedeltagelse.

Vi inviterer nå til å søke om utstillingsplass i 2023 og 2024.

Galleriet er delt opp i to utstillingssaler, skriv gjerne hvilken du ønsker å stille ut i (se billedkarusell).

Vi forbeholder oss retten til å gi kunstnere tilbud om gruppeutstilling eller utstilling i begge salene. Kuratorer er velkomne til å søke med prosjekter.

Søknaden må inkludere følgende:

  • CV

  • Pdf med prosjektbeskrivelse tilsvarende maks en side

  • Pdf med max 10 bilder eller videolink (husk passord om dette er påkrevd)

 

 

Send søknaden til ramgalleri.applications@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAM / Oslo, is a multidisciplinary gallery focusing on the intersection between contemporary art, craft and design. RAM encourages dialogue with the exhibition space and between disciplines. RAM aims to be a platform for emerging and mid-career artists and makers from Scandinavia and beyond. The exhibition program features 6 exhibitions yearly, as well as a great number of temporary events such as artist talks, lectures and art fair participation.

We are now inviting artists and curators to apply for exhibition space in 2023 and 2024.

The gallery is divided into two exhibition rooms, please write which one you want to exhibit in (see photo carousel).

We reserve the right to offer artists a group exhibition or exhibition in both halls. Curators are welcome to apply with projects.

The application should include the following:

  • CV

  • Pdf with project description corresponding to maximum one page

  • Pdf with max 10 pictures or videolink (remember password if this is required)

 

Send the application to ramgalleri.applications@gmail.com

bottom of page