top of page

RAM galleri sine lokaler i Kongens gate 15 inkl plantegning / RAM gallery's premises in Kongens gate 15 with floor plan

Søk utstillingsplass i RAM galleri for perioden 2025-2026 /

Apply for exhibition space in RAM gallery for the period 2025-2026


Søknadsfrist: 22. mars, 2024 STENGT / Application deadline: March 22, 2024 CLOSED

/// Scroll down for English ///

RAM galleri er et ikke-kommersielt, tverrfaglig visningssted for kunstneriske uttrykk innen kunsthåndverk, billedkunst og tekstilkunst. Galleriet er en plattform for nyskapende uttrykk. RAM arbeider for kulturelt mangfold i hele sin virksomhet. Galleriet tar et særlig ansvar for å vise kunstnere i etableringsfasen og er et springbrett for unge kunstneres videre karrierer. RAM galleri ble etablert i 1989 og var det første kunstnerstyrte galleriet i Kvadraturen i Oslo.

Vi inviterer nå til å søke om utstillingsplass i 2023 og 2024.

 

RAM galleris overordnede visjoner

• RAM praktiserer mangfold i kunstnerisk program og ansettelser.

• RAM tar kunstnerisk risiko og satser på unge kunstnere i etableringsfasen og gir rom for

ukjente sider av etablerte kunstnerskap.

• RAM fanger opp nyere tendenser innenfor kunsthåndverk.

• RAM styres etter demokratiske prinsipper og hovedprogrammet legges etter open call.

• RAM gir rom til temporære og eksperimentelle pop-up prosjekter.

• RAM samarbeider med andre institusjoner og aktører i Norge og utenlands, for å skape

nettverk og utvikles faglig.

• RAM har en internasjonal tilstedeværelse og promoterer materialbasert kunst fra Norge.

 

Om utstillingssøknaden

Galleriet er delt opp i to utstillingssaler, skriv gjerne hvilken du ønsker å stille ut i (se billedkarusell).

Vi forbeholder oss retten til å gi kunstnere tilbud om gruppeutstilling eller utstilling i begge salene. Kuratorer er velkomne til å søke med prosjekter.

​​

Søknaden må inkludere følgende:

  • Pdf med prosjektbeskrivelse tilsvarende maks en side

  • Pdf med max 10 bilder eller videolink (husk passord om dette er påkrevd)

 

Send søknaden med CV til ramgalleri.applications@gmail.com

​​

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAM gallery is a non-commercial, interdisciplinary exhibition space for artistic expressions in contemporary art, craft and design. The gallery is a platform for innovative expressions. RAM works for cultural diversity throughout its operations. The gallery takes particular responsibility for showing emerging artists and is a springboard for young artists' further careers. RAM gallery was established in 1989 and was the first artist-run gallery in Kvadraturen in Oslo.

We are now inviting artists and curators to apply for exhibition space in 2025 and 2026.

The gallery is divided into two exhibition rooms, please write which one you want to exhibit in (see photo carousel).

We reserve the right to offer artists a group exhibition or exhibition in both halls. Curators are welcome to apply with projects.

The application should include the following:

  • Pdf with project description corresponding to maximum one page

  • Pdf with max 10 pictures or videolink (remember password if this is required)

 

Send the application with CV to ramgalleri.applications@gmail.com

bottom of page