top of page

Ode Til Røttene

Torill Brosten & Gjertrud Hals

 

14. januar - 26. februar 2012

Vårsesongen i RAM galleri innledes med et samarbeid mellom Torill Brosten og Gjertrud Hals. Begge har bakgrunn i det tekstile samtidskunstfeltet, og de jobber i en bred og fornyet definisjon med de tekstile metodene.  

I 2009 gjorde de et felles landskapskunstverk i Vengedalen i Rauma. Stedet i seg, stemningen i det dramatiske landskapet var et viktig utgangspunktet for prosjektet, og linjene fra dette land art-prosjektet trekkes nå videre til det galleribaserte “Ode til røttene”. I installasjonen, som bokstavelig talt kan kalles en ode til røttene, er galleriet omformet til en hundre kvadratmeter stor skog, der vi som publikum kan bevege oss inni installasjonen dekket av røtter og kvister møysommelig bearbeidet for hånd. Belysningen er dramatisk, teatral, og understreker transformasjonen fra naturrom til kunstrom. 

I denne sammenhengen oppstår flere kontraster og møtepunkter; vi konfronteres med materialer – noen elementer er hentet fra naturen, noen fra andre steder. Det forgjengelige og det bestandige kræsjer og smelter sammen i en slags samtale om det vakre og det skremmende i det vakre som er fremmedgjort.  

Samtidig har “Ode til røttene” preg av aksjon og alvor over seg: De økologisk kortsiktige og menneskeskapte endringene naturen tvinges til å ta innover seg, får konsekvenser som kanskje er usynlige i overskuelig framtid, men som gjør seg gjeldende før vi er forberedte på dem.    

I rommene mellom hver skulptur, slik en også kan oppleve røttene i utstillingen, gis et pusterom for det overveldende og et tenkerom for veivalgene vi alle skal ta.  

 

Brosten og Hals er utdannet ved henholdsvis Kunsthøgskolen i Bergen og Kunstakademiet i Trondheim. De har begge en lang rekke separat- og kollektivutstillinger bak seg, i tillegg til utsmykkinger, tverrfaglige prosjekter og pedagogisk virksomhet. Begge bor og jobber i Molde. 

 

Velkommen til pressevisning torsdag 12. januar kl. 14. 

 

Velkommen til åpning lørdag 14. januar kl 14. Innledning ved forfatteren Adelheid Seyfarth. Kunstnerne vil være til stede.

brostein_hals-plakat.jpg
bottom of page