©2018 by RAM galleri. Org. Nr. 915 008 852

Installasjonsbilde fra MÅ, NKs temautstilling 2019 i RAM galleri (23.05-30.06.19)

ALVORLIG ØKONOMISK SITUASJON I RAM GALLERI

 

Vi må beklageligvis informere om at RAM galleri har alvorlige økonomiske problemer, primært fordi Norsk kulturråd kuttet driftsbevilgningen for 2019 med 25 % og nå i høst avslo to søknader til prosjektstøtteordningen og rom for kunst. Flyttingen tilbake til Kvadraturen har vært et viktig og vellykket grep for galleriet, men oppussingskostnadene har vært en stor belastning i denne pressede situasjonen. På den positive siden må nevnes at RAM i 2019 fikk et stort faglig og medialt gjennomslag, har hatt en god utvikling i omsetningen av kunstverk fra utstillinger og messer, samt at galleriet har lyktes med å få prosjektstøtte fra Oslo kommune og støtte til oppgradering av lokalene fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. Tross denne positive utviklingen, har kuttet og avslagene fra Kulturrådet og oppussingskostnadene satt galleriet i en prekær situasjon, med fare for konkurs.

 

Styrets håndtering

Det ble avholdt et ekstraordinært årsmøte i RAM 1.10.19, hvor de to foreningsmedlemmene Norske Kunsthåndverkere (NK) og Norske Tekstilkunstnere (NTK) ble orientert om den alvorlige situasjonen. Daglig leder i NK Lise Stang Lund ble da innsatt som styreleder i RAM. Styret har etter årsmøtet tatt aktive og nødvendige grep for å unngå konkurs, noe som bl.a. dessverre involverer stengning av galleriet i årets to siste måneder og antakelig permittering av galleriets ansatte frem til nyttår. Videre inngår styret avtaler med kreditorer og ekstraordinære tilskudd er omsøkt for å skaffe frisk kapital.

 

Både styret og de ansatte i RAM galleri er meget motiverte for å redde galleriet som har en viktig rolle i det visuelle kunstfeltet med sin tverrfaglige profil med billedkunst, tekstilkunst og kunsthåndverk. Det er avgjørende å holde galleriet i drift frem til bevilgningen fra Norsk kulturråd for 2020 er kjent. Da vil vi få svaret om RAMs snuoperasjon i 2019 vinner anerkjennelse fra Kulturrådet, og galleriet igjen blir satt på nivå med driftsbevilgningen i 2018, altså før kuttet ble iverksatt. Kulturrådets seksjon for visuell kunst er gjort kjent med situasjonen og de tiltak som settes inn, samt at utfallet på driftssøknaden for 2020 vil være avgjørende for RAMs fremtid.

 

Justering av utstillingsperioder

Siden galleriet må stenges i november og desember, trenger vi dessverre å gjøre omrokkeringer i utstillingsprogrammet i 2020. Daglig leder i RAM vil avklare nye utstillingsperioder med alle utstillere, og RAM vil så langt det lar seg gjøre søke å tilpasse dette til utstillernes behov.

 

Vi beklager på det sterkeste de ulemper dette medfører for utstillende kunstnere. Vi har gjennom året fått mange gode tilbakemeldinger på galleriets virksomhet, og det er derfor ekstra trist å måtte stenge galleriet resten av året. Vår ambisjon er å komme sterkt tilbake med fornyet tillit fra Norsk kulturråd i 2020.

 

 

Med vennlig hilsen,

 

Joakim Borda-Pedreira                                                                       

Daglig leder  

 

Lise Stang Lund

Styreleder