top of page

Nouveau Naïve

Helena Lund Ek, Ida Madsen Følling, Tarald Wassvik, Lene Baadsvig Ørmen
 

25. mai - 17. juni 2018

Det er med glede vi presenterer utstillingen Nouveau Naïve med Helena Lund Ek, Ida Madsen Følling, Tarald Wassvik og Lene Baadsvig Ørmen.

På midten av 1900-tallet forkastet flere kunstnere den strenge formalismen og de pragmatiske teoriene som begynte å dominere den modernistiske kunsten. De rettet seg heller mot en friere og mer intuitiv tilnærming til kunsten som de fant hos autodidakter og i fremmede kulturer. Folkekunst, antroposofi og etnografisk kunst var viktige innflytelser på kunstnere som Pablo Picasso, Francis Picabia og Jean Dubuffet. Sistnevnte formulerte termen Art Brut, eller Raw Art som kan oversettes til Rå kunst på norsk, for å beskrive kunstneriske uttrykk som var frigjort fra den polerte strengheten til både det akademiske – og modernistiske maleriet. Såkalte naive kunstnere som Henri Rousseau (1844-1910), Henry Darger (1892-1973), Sister Gertrude Morgan (1900-1980) og Hector Hyppolite (1894-1948) var visjonære kunstnere hvis sterke kunstneriske impulser hadde en stor innflytelse, til tross for at de begynte sitt kunstneriske virke utenom de avantgardistiske miljøene i sin tid. Fra en outsiderposisjon ble de tidlig beundret av en internasjonal kunstverden, dypt verdsatt for deres originalitet og fantasi, og de er fremdeles sentrale referanserammer for kunstnere i dag.

Flere kunsthistorikere og kritikere beskriver den dominerende tendensen i nordisk kunst etter 1990 med begrepet nykonseptualisme, som kjennetegnes av å være sterkt idébasert, ladet med subkulturelle referanser og drevet av en form for institusjonskritikk. Etter to tiår har nykonseptualismen utviklet seg til en estetisk norm, ikke minst ved kunstakademiene. De senere årene kan man likevel legge merke til at en ny generasjon kunstnere vender seg bort fra denne kalde og beregnende estetikken. De utvikler egne uttrykk basert på intuisjon, spontanitet og spiritualitet.

Utstillingen Nouveau Naïve undersøker denne tendensen fra et nordisk perspektiv og vil vise et utvalg samtidskunstnere som allerede har markert seg på den skandinaviske kunstscenen og som representerer et estetisk skifte i samtidskunsten.

Utstillingen er kuratert av Joakim Borda-Pedreira og Hanne Cecilie Gulstad.

bottom of page