top of page

Northern Alchemy

Hilde Dramstad, Emil Gustafsson, Marie Hepsø, Jorge Manilla, Jan Eric Skevik,

Runa Vethal Stølen, Reinhold Ziegler
 

Kuratert av Camilla Luihn og Anna Talbot

6. september – 7. oktober 2018

 

Det er med stor glede vi presenterer utstillingen Northern Alchemy med Hilde Dramstad, Emil Gustafsson, Marie Hepsø, Jorge Manilla, Jan Eric Skevik, Runa Vethal Stølen og Reinhold Ziegler, kuratert av Camilla Luihn og Anna Talbot. Syv kunstnere med forskjellig bakgrunn, alder, erfaring og ståsted forenes gjennom en felles interesse og kunnskap om materiale.

 

Alkymi var middelalderens forløper for den moderne kjemien, ofte blandet sammen med magiske forestillinger som skulle brukes til å omdanne metaller til gull, samt til å fremstille livseliksirer som kunne gjøre en udødelig. Mens alkymi på et nivå kunne forenkles til å handle om å gjøre bly om til gull – fantes det også en annen form for alkymi; søken etter å mentalt omdanne mennesket til et opplyst individ. I utstillingen Northern Alchemy forenes den alkymistiske jakten på gull med higen etter lyset under mørketiden. Den norske vinteren legger et mørkt teppe over landet, men i verksteder og atelierer arbeider alkymistene ufortrødent videre med hammer og sag. Det loddes og sveises, emaljeres og etses. Alkymisten omfavner både mørket og lyset, og bringer motsetningene sammen i ett objekt. Ut av mørket trer objekter fram som det mytiske gullet i laboratoriet. Der vanlige smykker som regel består av edle metaller og edle stener, søker disse kunstnerne å gi oss gull i en metafysisk tilstand, å bringe ånd til materie.

 

Utstillingen kan sees som en kommentar til den nordiske mørketiden og refererer samtidig til historisk alkymi der søken etter å omdanne simple materialer til gull fungerer som en metafor for verdi. I en romlig installasjon integreres de enkelte arbeider til en kjemisk helhet og skaper et mentalt laboratorium.

bottom of page