top of page

Hanna Schaich

The New York Trilogy

13.august - 28.august 2015

 

Still from the video ” Disconnect to survive ” / Hanna Schaich 2015

I perioden 13-28. August viser RAM galleri fem filmer av Hanna Schaich. Velkommen til åpning Torsdag 13.august kl.18.00 Kunstnersamtale kl.19.00

 

"Hva er det som hindrer oss fra å følge våre drømmer og begjær? Hva kjemper vi for? Hva nærer våre drømmer, ønsker, begjær, behov og håp? Hva er våre selvvalgte strategier for å møte livet? Og hvordan utvikler vi våre fluktstrategier?"

Et gjennomgående tema i Hanna Schaichs kunst er individets søken etter identitet. Kunstneren ønsker å vite hva som driver oss mennesker, hvordan vi håndterer vår eksistens. Hun går i dialog med menneskene og stedene hun filmer, og bygger et forhold til dem over tid. En forteller stemme følger de nøye komponerte filmsekvensene. og skaper en spesiell intim atmosfære. Vi får korte glimt inn i menneskers hverdag, på jobb eller fritid. Den invaderende armadaen av iskrembiler, mannen som forsyner husene med kull å fyre med for vinteren, eller fiskene som venter på sin skjebne i fiskebutikken. Tid, kropp og forgjengelighet, er sterkt tilstede, og minner oss om hva vi har til felles med hverandre og med andre arter.

 

New York trilogien består av tre filmer som vises i loop "Taking over" 2014 , "Falling into" 2013 og "Killing time" 2014 “Evelyn” og “ Disconnect to survive” vises i hver sin installasjon. Hanna Schaich f. 1986, avsluttet sine diplomstudier i kunst ved Weißensee Kunsthøgskole i Berlin ( Prof. Else ( Twin ) Gabriel ) i 2014 Hennes arbeider er blitt vist og utstilt i Lustenau, Galerie Hollenstein ; New York City, Halle, Berlin, Schillerpalais ; Frankfurt am Main,Potsdam. I 2014 mottok hun Mart Stam prisen for arbeidet New York Trilogy . Videon Evelyn ble nominert til International Short Film Award, Weimar,Tyskland i 2014. Hun arbeider og bor i Berlin .

 

For høyoppløslige bilder Ta kontakt : ram@ramgalleri.no mob.91383842

IN ENGLISH

13th-28th of August, RAM gallery will show 5 films by Hanna Schaich. Welcome to the opening Thursday 13th August 6PM Conversation with the artist 7 PM Refreshments

 

“What prevents us from pursuing our dreams or desires? What do we fight for? What fuels our dreams, wishes, desires, needs and aspirations? What are our selfchosen strategies to encounter life? And how do we develop our exit strategies? “ A recurring theme in Hanna Schaichs work is the individual's search for identity.The artist wants to know what drives us humans, how do we handle our existence? To get closer, she goes in dialogue with the people and places she is filming, building a relationship with them over time. The films take the form of a documentary, like the film about Evelyn, some are compositions of footage assembled with the artist's own texts, as in the New York Trilogy. We get short glimpses into other peoples everyday lives, at work or at play. A voice over follows the carefully composed sequences of film, and creates an intimate atmosphere, a feeling of being close to what we see. The invading armada of ice cream trucks, the man who supplies the houses with coal for the winter, or the fish awaiting their fate in the fish shop. Time, the body, and transience, are strongly present, and we are reminded of what we have in common with each other and with other species.

 

“The New York Trilogy” consists of three films shown in a loop , “Evelyn” and “Disconnect to survive”, shown as single installations. All works are single channel , HDV color and sound, between 3-6 min. Hanna Schaich b. 1986 completed her diploma studies in art at the Weissensee Art Academy in Berlin (Prof. Else (Twin) Gabriel) in 2014. Her work has been shown in :Lustenau, Galerie Hollenstein; Berlin, WestGermany; New York City, Halle, Berlin, Schillerpalais. In 2014 she received the Mart Stam award for the work New York Trilogy. The video Evelyn was nominated for the International Short Film Award, Weimar, Germany in 2014. The artist lives and works in Berlin.

 

For highresolustion images and more info please contact ram@ramgalleri.no cell. +47 91383842

Screenshot 2022-09-20 at 13.05.26.png
bottom of page