top of page

Mirjam Tho

Loma Dos

25th of March – 25th of April 2021

-- Scroll down for English --

På grunn av smittevernsrestriksjoner i Oslo er utstillingen foreløpig stengt for fysiske besøk.

Utstillingsåpningen vil foregå på Zoom og Facebook i form av en kunstnersamtale (på norsk) og digital omvisning, torsdagen 25. mars kl. 17.00. Klikk på link:

KUNSTNERSAMTALE

Meeting ID: 974 2568 2648
Passcode: 049920
 
Mirjam Tho bruker form, farge og tekstur for å beskrive og ta vare på minner fra steder hvor hun har vært. Med veven som redskap og tråden som pensel fortolker hun egne minne-erfaringer til tuftede veggtekstiler. En gjennomgående inspirasjonskilde i Tho sine prosjekter er arkitekturen i omgivelsene, og hun samler på fargepalletter fra ulike områder, gater og nabolag og tar disse med inn i minnearbeidet og veven.

Mirjam Tho sine billedtepper er tuftet, en teknikk som ble tatt i bruk fra begynnelsen av 1900-talet og som ofte brukes til gulvtepper. Teknikken er materialkrevende og har en høy omsetning av garn. Tho bruker en blanding av ull, bomull og polyester i sine arbeider.

Utstillingen Loma Dos viser en serie av fem tuftede veggtekstiler i et format som varierer fra 190 x 180 cm til 25 x 27 cm. Tittelen på utstillingen refererer til stedet hvor kunstneren bor for øyeblikket; et nabolag i en liten, spansk fiskerlandsby på Gran Canaria. I Loma Dos tegner kunstneren sin egen kroppslige minneerfaring fra stedet gjennom å tegne veiene hjem til huset hvor hun bor, fra butikken, skolen, og jobben gjennom pittoreske gater. Resultatet er fargerike abstrakte komposisjoner med subtile referanser til 1900-tallets avantgardekunstnere, særlig til kvinnelige pionerer som Sonia Delaunay (1885-1979) og Bauhausskolen (1919-1933), med kunstnere og designere som Anni Albers, Otti Berger og Alma Siedhoff-Buscher.
 
Mirjam Tho (f. 1985), har eksamen fra Kunsthøyskolen i Oslo (MFA, 2017). Hun bor og virker i Tønsberg og Spania. Loma Dos er hennes første soloutstilling i Oslo.

 

 

ENGLISH


Mirjam Tho
Loma Dos
March 25 – April 25, 2021
 
Due to Covid-19 restrictions the exhibition is currently closed for the public.

Mirjam Tho uses form, colours and texture to describe and retain memories from places she has visited. With the mill as tool and thread as brush, she interprets her own memories into shag woven tapestries. A current source of inspiration for Tho is the architecture of her surroundings, and she collects colour palettes from different places, streets and neighborhoods, incorporating them into her tapestries.

Mirjam Tho’s tapestries are shag woven, a technique which first began to be used in the early 19th century for making floor carpets. The technique requires a lot of material and large amounts of yarn goes into each work. Tho uses a micture of wool, cotton and polyester in her works.

The exhibition Loma Dos shows a series of five shag wall tapestries in formats from 190 x 180 cm to 25 x 27 cm. The title of the exhibition refers to the place where the artist currently resides, a neighborhood in a small Spanish fishing village on Gran Canaria.
In Loma Dos, the artist draws her own embodied memory from the place, chartering the way to her home through picturesque streets. The result is colourful abstract compositions med subtle references to the artistic avantgarde of the 20th century, particularly to female pioneers such as Sonia Delaunay (1885-1979) and artists and designers from the Bauhaus School (1919-1933), such as Anni Albers, Otti Berger and Alma Siedhoff-Buscher.
 
Mirjam Tho (b. 1985) graduated (MFA) from the Oslo National Academy of the Arts in 2017. She lives and works in Tønsberg in Norway, and Spain. Loma Dos is her first solo exhibition in Oslo.

Kunstneren har mottatt støtte fra:

kulturraadet_hvit_stor.png
bottom of page