top of page

Meander
Svartjord

22. februar - 24. mars 2018

 

Kunstnergruppen Svartjord har stilt ut sammen siden 2014 og består av kunstnerne Siren Elise Dversnes Dahle, Mari Østby Kjøll og Yola Maria Tsolis. Samarbeidet kommer ut av en diskusjon omkring økologi, urbanitet, kollektivitet og en felles interesse for å utforske et bredt spekter av romlige problemstillinger. En sentral del av Svartjord sin metode ligger tett opp mot konseptet Open Source hvor de bruker og deler ideer, materialer og metoder fra hverandres praksiser, samt fra andre samarbeidspartnere. Når gruppen nå stiller ut i Ram Galleri er det deres individuelle praksiser som utforskes når de undersøker hvordan samarbeidet som gruppe har påvirket og utviklet deres egne praksiser de siste årene.

Utstillingen Meander bygger videre på Svartjords første utstilling Prindsekjøkkenet (2014) hvor de lagde en arkitektur av planter bestående av en samplanting av mais, bønner og squash, de såkalte «tre søstre». Denne treenigheten gjør at plantenes individuelle egenskaper styrkes, sammenstillingen hjelper dem å vokse og å holde avlingen sterk. «De tre søstre» har siden fungert som en metafor for Svartjords samarbeid. Til utstillingen har Svartjord lagd en labyrint av jordkasser som slynger seg igjennom rommet og danner en kulisse for deres egne separate arbeider.

 

Svartjord er en Oslobasert kunstnergruppe som ble opprettet i 2014 og består av Yola Maria Tsolis (1981), Siren Elise Dversnes Dahle (1986) og Mari Østby Kjøll (1983). Tsolis, Dversnes Dahle og Østby Kjøll gikk ut med Mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling kunstfag, i 2014 hvor de fikk Kunst- og Hånd­verks­pri­sen fra Fon­det for Kunst- og De­sign­stu­den­ter da de ble ut­ek­sa­mi­nert. Svartjord har siden vist utstillinger ved Spriten Kunsthall, Mellomstasjonen Oslo, Prosjektrom Carl Berner, Billedhuggerforeningen og ved Akershus Kunstsenter.

bottom of page