top of page
KROPP.gif

Kropp / Body


Ebbe Arneberg, Anders Hald, Berenice Hernández, Klaus Lindbak, Sofia Nömm

11. oktober – 21. oktober 2018

 

 

Please scroll down for english

 

I 2018 feirer Kunsthøgskolen i Oslo 200-års jubileum. For å markere denne begivenheten, har fem studenter fra avdelingen Kunst og håndverk på KHiO skapt individuelle arbeider til en utstilling på Ram i Oslo.

 

Studentene som er med, representerer fagområdet keramikk på bachelor- og masternivå, og har arbeidet med emnet Kropp. Utstillingen ønsker å belyse forholdet mellom objekt, rom og den menneskelige kroppen.

 

Kunsthøgskolen i Oslo har sine røtter fra Den Foreløbige Tegneskole som ble etablert ved kongelig resolusjon i 1818. Den Foreløbige Tegneskole ble gjort permanent i 1821 og fikk året etter det offisielle navnet Den Kongelige Kunst- og Tegneskole i Christiania, som i dagligtale ble omtalt som «Tegneskolen». Opprettelsen av Tegneskolen var et viktig ledd i datidens nasjonsbygging og skolen kom til å få en stor betydning for utviklingen av norsk kunst- og kulturliv i de kommende to hundreårene.

 

Mange institusjoner har sitt utspring i Tegneskolen eller Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS), som skolen kom til å hete det meste av 1900-tallet. I dag videreføres skolens fagområder i Kunsthøgskolen i Oslo (i avdelingene Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Design) og ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

 

//

 

2018 will be the 200th anniversary of Oslo National Academy of The Arts.

To mark this event, five students at the Arts and Craft Department at KHiO have created individual works which will be exhibited at RAM in Oslo.

 

The students are representing the ceramic master- and bachelor program and have worked within the subject body (Kropp). Through this subject, the exhibition will emphasize the relationship between object, space and the human body.

bottom of page