top of page

INVASIVE EXOTICS

Tanya Busse, Joar Nango, Kristin Tårnes, Matti Aikio, Margrethe Pettersen, Kristin Tårnesvik, Espen Sommer Eide, Beatriz Santiago Munoz & Sara Bjarland

29.mai - 28.juni 2015

Synopsis: Utstillingen undersøker hva som er invaderende og fremmed. Med utgangspunkt i ulike planter og deres historie belyser de deltagende kunstnerne spørsmål knyttet til klassehistorie, imperialisme og globalisering. Planter som et problem eller en trussel er noe som er lite synlig for de fleste, og planter som ressurs for blant annet medisiner er en kunnskap som har gått i glemmeboka mange steder.

 

PROSJEKTBESKRIVELSE: Vi har invitert kunstnere med ulik bakgrunn, bosted og arbeidsmetoder. På denne måten tror vi at de kan belyse temaet på ulike måter og skape en interessant sammenheng og dialog mellom arbeidene. Noen vil bli invitert til å bidra med eksisterende arbeid, og noen til å lage nye.

Invaderende art er et begrep som oftest brukes om planter, som sprer seg raskt og fortrenger naturlig arter på stedet. Det skjer oftest med innførte, fremmede arter, men naturlige arter kan også bli invaderende i noen tilfeller. De ulike prosjektene som vises i utstillingen tar utgangspunkt i hver sin invaderende art, og undersøker denne på forskjellige måter.

 

Utstillingen er initiert av Joar Nango, Margrethe Pettersen og Kristin Tårnes. Ideen til utstillingen kommer fra refleksjonene og diskusjonene som oppstod i etterkant av utstillingen, ”Pryd Miljø Plante Problem” (2012, Kurant, Tromsø). Utstillingen tok utgangspunkt i historien, bruken og spredningen av Tromsøpalmen, en elsket og hatet plante som ble innført til Nord-Norge på 1830-tallet. I utstillingen inviterte vi inn personer fra ulike fagfelt med kunnskap og interesse for planten til å bidra. Vi vil nå dra linjene fra det lokale til det globale, og se på invaderende arter i et større perspektiv.

Denne utstillingen har enda ikke vært vist noen andre steder, og vi skal jobbe i tett dialog med de ulike kunstnerne for at utstillingen kan fungere i lokalene til galleri RAM. Vi tror at det å samle verkene i ett rom, vil fungere godt og at verkene vil gi mye til hverandre. Noen verk skal henge på vegg, mens andre er mer skulpturelle og kan plasseres rundt i rommet. Videoene kan enten projiseres på vegg eller på plater i rommet.

Deltagende kunstnere:

Tanya Busse

Tanya Busse bidrar med tekstarbeidet ”The dark side of gardening”, som ser på hagehistorie generelt sett. Vi vil bruke dette arbeidet som en innledning til utstillingen.

 

Joar Nango og Kristin Tårnes

Tromsøpalmelaboratoriet: En rund geodesisk dom bygget av tørkede tromsøpalmestengler rommer laboratoriet som publikum kan tre inn i. Her vises undersøkelser av tromsøpalmens historie, opphav og fremtid. Her vil det på åpningen serveres suppe laget av tromsøpalme slik at publikum kan få smake på det som mange tror er en giftig plante. Tårnes vil vise filmen ”Den innvandrende, invaderende palmen”, enten i eller utenfor laboratoriet. Filmen forteller historier om tromsøpalmen, hvordan den kom til Norge, myter, symbolverdien den har i Tromsø og dens mulige potensial for fremtiden.

 

Matti Aikio og Margrethe Pettersen

De to kunstnerne vil begge jobbe med kreklingens utbredelse i møte med et presset reindriftbeiteområde, og se på ambivalensen og paradoksene ved planten. Empetrum hermaphroditum (krekling) er en krypende busk som trenger ekstremt lite næring og fuktighet. Den kan bli flere hundre år og produserer bær fulle av antioksidanter. Den innehar kjemiske våpen i bladene, og dominerer mer og mer, spesielt i tette reinbeiteområder. Aikio viser fotografi av landskap fra reindriftsområder, og Pettersen presenterer samtaler med biologen Karin Anne Bråthen og hennes studie av denne problematikken. Det vil også bli mulig å smake på den tradisjonsrike kreklingsaften.

 

Kristin Tårnesvik og Espen Sommer Eide

De to kunstnerne Kristin Tårnesvik og Espen Sommer Eide vil i prosjektet ”Korsmos ugressarkiv” gi et poetisk glimt av norsk arkivhistorie ved å undersøke og reflektere rundt professor i herbologi Emil Korsmos arkiv over ugress ved Bioforsk Plantehelse på Ås.

 

Beatriz Santiago Munoz

”Farmacopea” (16 mm film) ser på spesifikke planter, som Hippomane mancinella, en av de mest dødelige plantene på jorda. De siste årene har myndighetene prøvd å utrydde den, og med det endret det økologiske mangfoldet langs kysten. Santiago Munoz undersøker hvordan ønsket om å gjøre landskapet harmløst bidrar til Puerto Ricos selvbilde som en idyllisk Karibisk øy.

 

Sara Bjarland

Plastväxter är en sorts imitationer av naturen, men är egentligen helt onaturliga, som en främmande art som har invaderat vår urbana omgivningar och hemmiljöer. Vid första ögonkastet ser växterna äkta ut, och fungerar därmed som en illusion. Genom att fotografera växterna får de ett extra lager av "oäkthet" eller illusion, som en dubbelillusion, eftersom ett fotografi också är en sorts imitation eller illusion av verkligheten.

bottom of page