top of page

Gabrielle Paré
Choosing My Words
 

Bellow this page you will find a link to access a transcription of our talk about this exhibition and the artist's work.

March 31 – May 7

Opening Thursday March 31, 6-8pm

Choosing My Words is a solo exhibition by Gabrielle Paré. The show features a series of new photo, sculpture and wall-based works.  

The title of the exhibition, Choosing My Words, implies a friction, the sense that something is at stake in the choice of words. There might be a balance to strike between expression and consideration, affirmation and invalidation. Focusing on the possessive pronoun my, the title also evokes the image of a speaker reflexively choosing their words.  

Word choice is then an act of identification. Anyone who has ever filled a survey will recognize the tension of translating their bodily, lived experience into poorly fitting and discrete categories. Language is a construct which doesn’t readily contain fluidity, and so we round ourselves up or down with our words. Sometimes this choice is made willingly, sometimes by force. Sometimes our words are chosen for us. Mestiza, with its dualities and colonial legacy, is a word my grandfather chose for me.  

This new body of work intervenes in systems of language. A warped biometric portrait over kommunegrå. Hidden frames in documents made visible when seen in the right light. Typographies that emphasize the in-between spaces in syntax. In this time of polarized discourse, it feels important to emphasize the gap between a person and their words. That words fail in capturing our full meanings. Distorting systems of meaning is an attempt at transcending binary norms, creating a third space for fluidity, generosity, and shades of gray.

Gabrielle Paré (she/her, b.1989 amiskwacîwâskahikan/Edmonton, Canada) lives and works in Oslo, Norway. Paré completed her MFA from the Oslo National Academy of the Arts (2017) and BFA from the University of Alberta (2011). Selected exhibitions include SHIFTERS, Kulturtårnet Økern (2020); Vårutstillingen, Fotogalleriet (2019); 9e BIECTR, Galerie d’art du Parc, Canada (2015); and The Alberta Biennial: The News From Here, Art Gallery of Alberta, Canada (2013). She has participated as artist-in-residence at international residency programs such as the Banff Centre, Fonderie Darling and PRAKSIS Oslo. Upcoming projects include group exhibitions Eating the Other, Cambridge Art Galleries, Canada (2022); Bygd til by, Vøienvolden Gård (2022) and a solo exhibition at Tenthaus Oslo (2025). 

----

Choosing My Words er en separatutstilling av Gabrielle Paré. Utstillingen inneholder en serie nye foto-, skulptur- og veggbaserte verk. Tittelen, Choosing My Words, Å Velge Mine Ord, innebærer en friksjon, følelsen av at noe står på spill i ordvalget. Det kan være en balanse mellom uttrykk og omtanke, bekreftelse og ugyldiggjøring. Ved å fokusere på eiendomspronomenet mine, fremkaller tittelen også bildet av en taler som refleksivt velger ordene sine.

 

Ordvalg er da en identifikasjonshandling. Alle som noen gang har utfylt et skjema vil gjenkjenne spenningen ved å oversette sin kroppslige, levde opplevelse til dårlig tilpassede og adskilte kategorier. Språk er en konstruksjon som ikke uten videre inneholder flyt, og derfor runder vi oss opp eller ned med ordene våre. Noen ganger gjøres dette valget med vilje, noen ganger med tvang. Noen ganger er ordene våre valgt for oss. Mestiza, med sine dualiteter og koloniale arv, er et ord bestefaren min valgte for meg.

 

Disse nye arbeidene griper inn i språksystemer. Et skjevt biometrisk portrett over kommunegrå. Skjulte rammer i dokumenter synliggjort når de er sett i riktig lys. Typografier som understreker mellomrommene i syntaks. I denne tiden med polarisert diskurs føles det viktig å understreke gapet mellom en person og dens ord. At ord mislykkes i å fange vår fulle betydning. Forvrengning av meningssystemer er et forsøk på å overskride binære normer, og skape et tredje rom for flyt, sjenerøsitet og gråtoner.

 

Gabrielle Paré (hun/henne, født 1989 i amiskwacîwâskahikan/ Edmonton, Canada). Bor og arbeider i Oslo. Gabrielle Paré fullførte sin MFA fra Kunsthøgskolen i Oslo (2017) og BFA fra The University of Alberta (2011). Utvalgte utstillinger inkluderer SHIFTERS, Kulturtårnet Økern (2020); Vårutstillingen, Fotogalleriet (2019); 9e BIECTR, Galerie d’art du Parc, Canada (2015); og The Alberta Biennial: The News From Here, Art Gallery of Alberta, Canada (2013). Hun har deltatt som artist-in-residence ved internasjonale oppholdsprogrammer som The Banff Centre, Fonderie Darling og PRAKSIS Oslo. Kommende prosjekter inkluderer gruppeutstillinger Eating the Other, Cambridge Art Galleries, Canada (2022); Bygd til by, Vøienvolden Gård (2022) og en separatutstilling på Tenthaus Oslo (2025).

bottom of page