top of page

Øyvind Suul

Faster Nirvana

 

28. november - 14. desember 2014

 

Nye arbeider av Øyvind Suul

Velkommen til åpning torsdag 27. november kl 18.00 - 20.00

Utstillingsperioder:

28. november - 14. desember 2014 og 5. januar - 11. januar 2014

Finissage med artist talk 8. januar kl 19.00

Faster Nirvana er et resultat av en åpen arbeidsprosess hvor Øyvind Suul har forsøkt å forholde seg til tema med et ekstra øye for det absurde og tvetydige.

 

Som tittel skal ”FASTER NIRVANA” skape et mentalt avtrykk, en assosiasjon, som publikum ikke nødvendigvis får innfridd i møte med utstillingen. Utstillingen består av visuelle kontaktpunkter som kan leses opp mot menneskers kultur og deres forhold til natur og fysiske fenomener. Tittelen er ingen direkte beskrivelse av utstillingen, men er ment å være likeverdig med det fysiske materialet og en del av helhetsopplevelsen.

 

Installasjonen består av flere objekter i ulike materialer, som danner et spill mellom forskjellige teksturer, overflater og former. Konstruksjonen forholder seg til rommets fysiske betingelser og styrer betrakterens bevegelser og opplevelsen av verket.

De fysiske objektene både tiltrekker og frastøter hverandre. Installasjonen rommer assosiasjoner som frembringer spørsmålsstillinger fremfor svar. Dette er målsettingen. En assosiasjon kan være et effektivt substitutt i stedet for innsikt også på permanent basis. Assosiasjoner hjelper oss i å ordne verden og kan skape helhet der det strengt tatt ikke er noen. Fantasi blir limet som for hver enkelt skaper en opplevelse av sammenheng.

Kunstnerens hjemmeside : http://www.suul.info/

 

 

Om kunstneren :

Øyvind Suul er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, ved avdeling for keramikk.

Han har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet ved RAM galleri, Kunstnerforbundet i Oslo, Østfold kunstnersenter og Galleri Format i Bergen. Han har også deltatt på en rekke gruppeutstillinger, blant annet ”Conversations 2” ved Trøndelag senter for Samtidskunst, Norsk skulpturbiennale 2011 ved Vigeland-Museet, "Sculpture and Object", Dom umenia, Bratislava, Slovakia og ”Figurasjoner”, Skulpturarena øst, Norsk Billedhuggerforening, Oslo. Han har gjort utsmykkinger blant annet ved Nesbru videregående skole og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

bottom of page