top of page

Per Christian Brown

Earth and Reveries of Repose

 

Per Christian Browns (f.1976) utstillingsprosjekt på Ram galleri bygger på den franske filosofen og epistemologen Gaston Bachelards (1884–1962) avhandling ”La Terre et les Rêveries du repos”(Jorden og drømmerier om hvile) fra 1948 og vil bestå av et videoarbeid og ulike fotoserier som utforsker forestillinger knyttet til materiens indre vesen og substans. Utstillingens hovedverk er et videoarbeid. Dette dveler ved aspekter som å trenge ned i og undersøke det skjulte, inderlige og relasjonen mellom mikro- og makrokosmos innen mikroskopi og geologi, fargeteorier knyttet opp mot psykologi og fargenes og fargepigmenters dybde, samt dikotomien mellom det indre og det ytre.

 

Videoarbeidet består av fragmenter av første kapittel i Bachelards essay. En engelsk fortellerstemme tar utgangspunkt i litterære sitater om elementet jord av diktere som Jean Paul Richter, Henri Michaux, D.H. Lawrence, Jean Cocteau, Jacques Audiberti og alkymister som Gerhard Dorn m.fl.

 

Brown vil også vise fotoserier bestående av motiver som fanger lysintensiteten i ulike blomster og mineraler, landskapsfotografier samt formasjoner av fargepigmenter som oppløses i vann. Prosjektet er en videreføring av arbeider Brown har jobbet med de siste årene. Han har tematisk utforsket særegenheter i de ulike grunnelementene, og hvordan poetiske og lyriske drømmerier og forestillinger om elementene skaper nye assosiasjoner og indre bilder – og dermed et innblikk i materiens innerste vesen.

bottom of page