top of page

Damir Avdagic, Wendimagegn Belete og Sofia Karyofilis
15. februar – 17. mars 2019


Vi er glade for å presentere tre nye utstillinger i RAM, av Damir Avdagic, Wendimagegn Belete og Sofia Karyofilis. Felles for de tre kunstnerne er en opptatthet av traume og historieskriving, hvordan de ytre omgivelsene rundt oss er med på å skrive seg inn i hver enkeltes liv. Hva er det som former oss til å bli den vi er, og hvordan manifesterer ulike opplevelser seg i oss som individer? Kunstnerne Avdagic, Belete og Karyofilis utforsker i sine verk kollektive erfaringer av krig, kolonialisme og klimakriser, og stiller eksistensielle spørsmål om menneskets tilværelse. Utstillingene setter de tre kunstnerne i dialog med hverandre.

 

Damir.jpg

Damir Avdagic – Repriza/Uzvracanje (Reprise/Response) 
 
Damir Avdagic er en interdisiplinær kunstner som bor og arbeider mellom Oslo og New York. Hans kunstneriske virke er basert i tekst, performance og video og utforsker historisk trauma og identitet med konflikten i tidligere Jugoslavia som historisk bakteppe. I videoinstallasjonen «Repriza/Uzvracanje (Reprise/Response)» framfører fire mennesker i 60 års-alderen, opprinnelig fra tidligere Jugoslavia, en transkribert samtale fra et av Avdagics tidligere video arbeider, «Reenactment/Process».  I samtalen de leser, diskuterer fire mennesker i 20 års-alderen de familiære friksjonene de opplever mellom deres egen og deres foreldres generasjon, mot bakgrunn av en rettsprotokoll fra FNs internasjonale krigstribunal for tidligere Jugoslavia (ICTY). Deltakerne i ”Repriza/Uzvracanje (Reprise/Response)” framfører de yngres samtale og reagerer på innholdet ved å kommentere på ansvarsfølelsen, skammen og kommunismens arv sett i lys av konflikten.
 
Damir Avdagic (f. 1987 Banja Luka, Bosnia & Hercegovina) er utdannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (2008-2014) og fra Universitet i California, UCLA (2013-2016). Hans arbeid har blitt vist ved en rekke institusjoner i inn- og utland, blant annet ved KALA Arts Institute, Berkeley, Novsky Projects, Los Angeles, Fotogalleriet, Oslo, Entree Galleri, Bergen og Kristiansand Kunsthall.

8V4A0447(web).jpg

Wendimagegn Belete – This Man Is Your Friend
 
Wendimagegn Belete arbeider med maleri, tekst og funnet materiale. Til utstillingen i RAM vil han vise en serie nye monumentale malerier. Hans arbeider handler ofte om historie og identitet, og tar gjerne utgangspunkt i kunstnerens Etiopiske bakgrunn. Han er opptatt av appropriering og gjenfortolkning av historiske arkiv.
 
I Belete sine malerier kan man se flere lag av historier som et encyklopedisk spekter av informasjon hentet fra arkivfoto, litteratur, historiske dokumenter, videoopptak og hans egne opplevelser.
 
Han er fascinert av ideen om epigenetisk arv, ideen om at gener kan overføres over generasjoner. Maleriene fylles av fragmentariske historiefortellinger om Etiopisk kultur og antikolonial motstand. Beletes malerier er som kart over epigenetiske minner samtidig som de åpenbarer seg som virtuose koloristiske komposisjoner.
 
Wendimagegn Belete (f. 1986, Etiopia) er utdannet ved Kunstakademiet i Tromsø (2016-2017) og Addis Ababa University, Etiopia (2009-2012). Han har stilt ut ved blant annet Akershus Kunstsenter, Østfold Kunstsenter, Galleri LNM og Ljungberg Museum. Senere i år skal han ha en separatutstilling ved National Museum, Addis Ababa.

05 kopi.jpg

Sofia Karyofilis – Etter tørke
 
Karyofilis´ installasjon Etter tørke kommer som en reaksjon på de merkbare klimaendringene som preget Skandinavia sommeren 2018, med rekordvarme og tørke som rammet særlig jordbruket hardt. Fra å forholde seg til klimakrisen som noe fjernt som rammer enkeltområder eller steder langt borte, utgjorde tørken i 2018 et skille ved at klimaendringene kom nært nok til å prege vår egen hverdag og vise at også Norges eksistens er truet. Karyofilis verk består av en serie tilsynelatende skjøre artefakter laget i tynt hamret kobber og vekker assosiasjoner til arkeologiske funn og fortørkede skall.
 
Sofia Karyofilis (f. 1978 Oslo) er utdannet ved  Kunst og håndverk, Kunsthøgskolen i Oslo (2009-2014). Hun har stilt ut blant annet ved The Benaki Museum Annexe, Athen, Galleri Format, Oslo, Hå Gamle Prestegård, Jæren, og KRAFT, Bergen. Arbeidene hennes befinner seg i samlinger som Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, KODE (Kunstmuseer og komponisthjem), Bergen og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim. 
 

 

bottom of page