top of page

360° Virtual Tour

Ørkendveling / Desert Dwelling

Line Anda Dalmar og Christine Hansen

11. juni – 12. juli / 4. august – 9. august 2020

Av smittevernshensyn blir det ingen taler, og en begrensning på hvor mange som kan oppholde seg i lokalet samtidig.

Vi er glade for å ønske velkommen til utstillingen Ørkendveling av Line Anda Dalmar og Christine Hansen. Gjennom feltstudier i Death Valley og Joshua Tree i California har kunstnerne brukt ørkenen som sted og ramme for å reflektere over landskap, miljø og tid.
 
Prosjektet startet våren 2018 med et tre ukers feltstudie i Death Valley og Joshua Tree i California, og ble avsluttet i 2019 med et tre ukes residency i AZ (Andrea Zittel) West i Joshua Tree. Et tyngdepunkt i Ørkendveling er spørsmål rundt observasjon. Hvordan observerer vi landskapet? Hvilke metoder og teknologier bruker vi? Hvordan påvirker dette vår oppfatning av landskapet? Utstillingen tar i bruk mange forskjellige observasjonsmetoder som tegning, gamle fotografiske teknikker, broderi, tresnitt i tillegg til foto og video. Det er gjort med en tanke om at forskjellige metoder gir ulik tilgang til landskapet og bidrar med kunnskap som er unik. Prosjektet tematiserer også den glidende overgangen mellom prosess og arbeid.
 
På samme måte som kunstnere oppgjennom tidene har oppsøkt den norske naturen har også ørkenen vært et yndet sted for refleksjon. I USA er det en lang rekke kunstnere som har vært tiltrukket av dette landskapet, som blant annet Georgia O’Keefee, Agnes Martin og Donald Judd. For mange av kunstnerne har det handlet om en fasinasjon for det spesielle lyset og åpenheten i landskapet, mens andre har vært opptatt av det spirituelle aspektet ved ørkentilværelsen.
 
Arbeidet med dette prosjektet har også utfordret Dalmar og Hansens oppfatning av ørken som et «tomt» sted uten liv. Ørkendveling viser det skjøre økosystemet der en rekke plantearter, dyr og innsekter lever. Nettopp en forestilling om ørkenen som øde og livløst har ført til store skadelige inngrep til alt fra prøvesprengning av kjernefysiske våpen, til bygging av enorme vindmølleparker og solcelleinstallasjoner.

Christine Hansen (f. 1969) er en Stavangerbasert kunstner og kunsthistoriker. Hansen har en MA i fotografi fra Kunsthøyskolen i Bergen (2001) og doktorgrad i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen (2012). Hun har stilt ut blant annet i Tromsø Kunstforening, Galleri F15, Akershus Kunstsenter, Sogn og Fjordane Kunstmuseum,  og Preus Museum. Hun har vært førsteamanuensis i fotografi ved Kunstakademiet i Bergen 2010-2019.

Line Anda Dalmar (f. 1983) bor og arbeider i Trondheim. Dalmar har en MA fra Konstfack i Stockholm (2010) og en BA fra Kunsthøgskolen i Bergen (2008). Hun har stilt ut ved blant annet Tegnerforbundet, Trondheim Kunstforening, Stavanger Kunstmuseum, Rogaland Kunstsenter, Galleri Babel, USF (Bergen), PublicSpaceOne (Iowa, USA), Altes Finanzamt (Berlin), Marabouparken (Stockholm), og Preus museum.


Utstillingen er støttet av:

kulturraadet_hvit_stor.png
Norsk fotografisk fond logo.png
Billedkunstnernes vederlagsfond.png
Stavanger kommune kopi.jpg
Norske grafikeres fond.png
KMD.png
bottom of page