top of page

 

Matilde Westavik Gaustad

Kokende blod, brennende hjerte

30. mai – 29. juni 2024

 

 

 

"I am awaiting the coming of the Devil. And now, just before twilight, after the sun has vanished over the edge, is the red, red line on the sky."
 
- Mary MacLane, I Await the Devil's Coming (1902)
 
 
"Kokende blod, brennende hjerte" består av røde verk; en video, en pisk og 5 billedvever som utgjør et pentatyk. Her tar Gaustad for seg krysset - eller Andreaskorset, oppkalt etter den kristne apostelen Sankt Andreas som ble martyrisert på et trekryss. Det er et enkelt og universelt symbol bestående av fem punkter, de fire ytterpunktene og det midterste punktet.
 
Matilde Westavik Gaustad (f. 1987, Trondheim) er billedkunster med mastergrad fra Det Kongelige Kunstakademi i København fra 2016. Gaustad arbeider med håndvevd tekstil og videoverk, og fokuserer på de merkelige og til tider ubehagelige aspektene ved forholdet mellom mennesker, dyr og teknologi. 

Hun har stilt ut blant annet på Trondheim Kunsthall, Hannah Ryggen Triennale, Telemark Kunstsenter, Heimdal kunstforening, Nils Aas Kunstverksted og Kunsthal Charlottenborg. Hennes verk har blitt innkjøpt av KORO, Kunstmuseet Nord-Trøndelag og Oslo kommunes kunstsamling. 
 
Utstillingen er støttet av Kulturrådet, Billedkunstnernes Vederlagsfond og Trondheim kommune.

bottom of page