top of page
Be extended_mindre_crop.jpg

BE EXTENDED

Tona Gulpinar og Anneke von der Fehr

(3.–13.mars 2016)

 

Et prosjekt for folk mellom 0-3 år. 

Installasjon, interaktivitet mellom barn, tekstil skulptur,danser og rom. 

Et samarbeidsprosjekt av Tona Gulpinar og Anneke von der Fehr.

Installasjon med video og tekstile skulpturer /lek- objekter.

Refleksjoner og observasjoner av de fysiske møtene mellom barnet og objektene vil danne grunnlaget for videreutvikling og utforming av objektene, og tilrettelegging for nye og flere mulige møter.

I løpet av utstillingsperioden vil det også bli et antall forestillinger, der tekstile objekter og en danser er sentrale. Danseren vil ta utgangspunkt i kunstnernes innsamlede dokumentasjonsmateriale av barns bevegelser og møter med objektene, samtidig som danseren improviserer i møtet med barna i installasjonen. Det inviteres til en utforskende samhandling som kan gi en ny kroppslig opplevelse.

Hver forestilling er på ca 20 min.

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd 2014/2015, og knyttet opp til forskningsprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA).

bottom of page