Astrid Sleire
Bakkekontakt
8. mai – 6. juni

Astrid Sleire har siden slutten på 1980-tallet markert seg som en fremtredende eksponent for post-minimalismen i Norge, med sine håndlagede geometriske skulpturinstallasjoner i leire. Utstillingen Bakkekontakt viser abstrakte keramiske objekter som sammenstilt i rommet kan gi assosiasjoner til konkrete landskap. Form og farge inspirasjon kommer fra havneområder med skip og kontainere og fasinasjonen over arbeid som foregår på en byggeplass. Objektene består av deler av former modellert i leire som etter brenning kobles sammen og bygges ut til lengre enheter. De settes sammen til former som befinner seg langs med bakken. Formene er brent og påført glasur og deretter underglasurfarge som gir en tørr ru overflate De keramiske arbeidene kan sees på som fragmenter som refererer til omgivelser eller situasjoner i forandring, hvor ting ikke er ferdigstilt og stadig under utvikling.
 
Astrid Sleire (f. 1961) har stilt ut internasjonalt ved en rekke sentrale gallerier, biennaler og institusjoner, som den Internasjonale keramikkbiennalen i Korea og The National Design and Craft Gallery Kilkenny Castle, Irland. Sleire har hatt soloutstillinger ved Blås & Knåda, Stockholm, KRAFT, Bergen, og Det gule huset, Asker. I 2019 deltok hun i CHART Art Fair, København, med RAM galleri. Astrid Sleire er førsteamanuensis ved institutt for samtidskunst, Kunstakademiet i Bergen.