AstidMariaHeimer_medLogo.jpg

Astrid Maria Heimer - Å gripe form for å begripe form: Hule Håndformer, 2013
Foto: Inger Marie Grini

RAM har gleden av å invitere til forskningspresentasjon
med Astrid Maria Heimer
lørdag 15. juni kl. 14


«Å gripe form for å begripe form» er tema for Astrid Heimers pågående doktorgradsavhandling. Avhandlingen handler om formteori, hvordan haptisk persepsjon, og kroppslig formforståelse kan supplere abstrakte formteorier. I prosjektet studerer Heimer sin egen haptiske, og – i videre forstand – sin kroppslige formforståelse fra erfaringene med formingsprosesser og resultater fra ti ulike serier av former modellert i leire. Med sitt arbeid søker hun å vekke en form for oppmerksomhet for det vi oppfatter kroppslig og på ulike måter artikulere denne form for kunnskap.

Astrid Maria Heimer er stipendiat ved doktorgradsprogrammet i kulturstudier ved Universitetet i Sørøst-Norge og er en av 18 kunsthåndverkere som blir vist i NKs temautstilling MÅ.
Utstillingen står frem til 30. juni.Utstillingen er støttet av:

kulturraadet_hvit_stor.png
NorskeKunsthåndverkere_logo.png
oslo_kommune_logo.png