top of page

Idun Baltzersen

Anger Management

23.januar - 3.mars 2015

“Anger Management” 

-håndtering av sinne 

 

"Om arbeidene mine kan jeg si at de vokser frem fra en interesse i heltinner, martyrer og ulike representasjoner av kvinnelige figurer, elsket av kunsthistoriens mannlige mestere igjennom tidene. 

Som kunstner er jeg interessert i begrensningene til min egen kropp og hvordan den dikteres og formes av samfunnet. Jeg utforsker relevansen av identitet, og jeg er spesielt interessert i den unge jentas ikonografi. Jeg arbeider både med funnede bilder (mange er hentet fra motebloggportalen lookbook) og bilder som jeg tar selv (uten at den avbildede merker det). Disse blir avtegnet og omarbeidet, og jeg legger til vold når jeg skaper, bildene er ikke tegninger, de er hugget ut i tre, de er tresnitt. Og de er alltid større en menneskelig skala. Igjennom dimensjonsforskyvelsen gjør jeg tenåringen til et monument, og jeg tvinger den unge jenta, med sitt tilbaketrukne kroppspråk og nølende holdning, til å ta plass. Jeg ser det som en hyllest til tenåringsangst og melankoli, såvel som til retten til å være sint, og at sinnet går ut over hvem det nå er som står i veien." 

Idun Baltzersen arbeider med forskjellige grafiske teknikker, silketrykk, tresnitt, 

Prosessene med å skape bildene er synlige i arbeidene. 

Tittelen på utstillingen peker på en formulering , en term i psykologien, sinnemestring. Den henspeiler også på teknikken - voldsomheten som kommer til uttrykk når kunstneren hugger i tre og tramper på bildene i prosessen der hun trykker tresnitt på ateliergulvet sitt. 

Gjennom teknikkene hun bruker for å lage sine verk kan man lese Idun Baltzersens kunst som en form for motstand, en motstand mot passivitet. Både fysisk motstand og motstanden i materialet og motstand mot klisjeer. Motstand mot historiske gjenfortellinger hvor kvinnelige martyrer eller heltinner ofte blir fremstilt som object og settes i en passiv rolle. Kunstneren samler bilder og gjenskaper dem, lager nye og blander dem om. Nye sammensetninger skaper nye lesninger av karakterene som går på tvers av historiske og samtidige feminine bildeklisjeer. Her blandes de semihistoriske karakterer som Lucretia 

eller Ophelia med nåtidens populærkultur, for eksempel Bella, heltinnen i Twilightfilmene. 

I noen arbeider har kunstneren tatt utgangspunkt i andre mytologiske fremstillinger om kvinner, et eksempel hun har brukt er Sfinxportalen i  eventyrfilmen The Never Ending Story, en mytisk skapning med kvinnelige trekk som i eventyret ofte har makt til å utslette det rundt seg -men dyret i eventyret er hos Baltzersen byttet ut med tenåringsjenter. 

Jentene i Idun Baltzsersens verk «Don´t look now» snur seg bort fra betrakteren. 

De er herskere over sine egne narrativer, de ser bort, som om de utfører et ritual hvor betrakteren er ikke invitert til å delta. 

 

Å se vekk er også å unnvike, eller kanskje er det et forsøk på å kontrollere en følelse, et temperament og man kan her se det som en form for sinnemestring. 

Muligens representerer sinne her motstand mot å bli tatt for gitt, satt i en klisjé, 

å bli sett som objekt, og det å forventes agere på en spesiell måte. 

Ja kort sagt, det er et sinne mot fastlåste stereotyper som fortsatt råder i fremstillingen av kvinner/jenter. 

 

Som oftest blir sinne henvist til den private sfære og bes utøves i det anonyme landskapet, steder hvor ingen hører eller vet hvem man er, på den måten blir sinne rettet tilbake til en selv og sin egen kropp. 

bottom of page