nor | eng

RAM Galleri

Om RAM galleri

RAM GalleriRAM galleri er et visningssted for romrelatert billedkunst ,kunsthåndverk og tekstilkunst. Galleriet er finansiert via et årlig tilskudd fra Kulturrådet, frem til 2014 fra post 78 KUD.

Utstillingsprogrammet baseres på kunstfaglig kompetanse, samfunnsmessig engasjement og eksterne samarbeidsparter. Programmet skal reflektere den visuelle kunstens spenn og kompleksitet.RAM ønsker å legge vekt på formidling og å være et møtested for alle publikumsgrupper.
Galleriet ble stiftet i 1989 av Forbundet Frie Fotografer, Utsmykkingsfondet (nå KORO), Norske Tekstilkunstnere og Norske Kunsthåndverkere. De to sistnevnte organisasjonene er fremdeles representert i galleristyret, men støtter ikke driften finansielt.

Åpningstider
onsdag- fredag kl. 12.00 - 17.00
lørdag - søndag kl. 12.00 - 16.00

Galleriet inviterer selv utstillerne, i tillegg til å motta søknader til et helt begrenset antall visningsperioder.
Disse må være bearbeidet for visning i og stedsspesifikk for RAM.

For å søke utstillingsplass, send inn i en og samme PDF:
- cv
- 10 bilder (hvis det er et relevant medium, vimeo, video etc som vedlegg via link eller cd) av arbeider
- 1-2 siders prosjektbeskrivelse
Søknadene behandles én gang årlig:
Siste frist var 10.12.2015 og gjelder programmet 2017-2018.
Neste frist for å sende søknad annonseres her på hjemmesiden og på RAMs FB-side.

Se arkitekttegning av RAM Galleri
Se bilder av RAM Galleri uten utstillinger
RAM galleri - LOGO

Årsrapporter:
2015
2014
2013

Kulturrådet

KUNST I OSLO

4. mai 2016

BE EXTENDED

9. mars 2016

Formidlingstilbud ved RAM galleri

5. januar 2015

DEBATT, PERFORMANCE, UTSTILLING

17. juni 2017 -

INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL

26. mai 2017 - 27. mai 2017

GRUPPEUTSTILLING TEKSTIL

27. april 2017 -

VERNISSAGE

27. april 2017

SPACES SPEAK #6

6. juni 2017