nor | eng

Aktuelt

BE EXTENDED - For folk mellom 0-3 år

Be - extended oslo open 2015

BE EXTENDED

For folk mellom 0-3 år


Installasjon med interaktivitet mellom barn, tekstil skulptur,danser og rom 5.-13.mars 2016.

- når barn og objekter møtes
Be Extended er et prosjekt som består av tekstile objekter uten gitte bruksfunksjoner. Vi ønsker at utstillingen skal kunne åpne opp for utforskende samhandling mellom barn og objekter.
Hver dag klokken 13.00, inviteres barn og voksne til møte med musikeren Ylva Elise Gulpinar og danseren Beata Kretovicova Iden. (ukedagene er nå fulltegnet)
Et prosjekt av Anneke von der Fehr og Tona Gulpinar
Lydkomposisjon : Ylva Elise Gulpinar
Invitert danser: Beata Kretovicova Iden

Refleksjoner og observasjoner av de fysiske møtene mellom barnet og objektene vil danne grunnlaget for videreutvikling og utforming av objektene, og tilrettelegging for nye og flere mulige møter.
I løpet av utstillingsperioden vil det også bli et antall møter, der tekstile objekter og en danser er sentrale. Danseren vil ta utgangspunkt i kunstnernes innsamlede dokumentasjonsmateriale av barns bevegelser og møter med objektene, samtidig som danseren improviserer i møtet med barna i installasjonen. Det inviteres til en utforskende samhandling som kan gi en ny kroppslig opplevelse.

http://www.ramgalleri.no/utstillinger/for-folk-mellom-0-3-ar" target="_blank" />Aktuell link

BE EXTENDED - For folk mellom 0-3 år

Mer fra aktuelt

Høstens utstillingsprogram

Åpen innsending til utstillingen MÅ

Nytt styre i Ram Galleri

SYMFONI

KUNST I OSLO

Kommende utstillinger

CHART DESIGN

31. august 2018 - 2. september 2018