nor | eng
SPACES SPEAK #2 - AMUND ULVESTADS KOPIER + JOAKIM BLATTMANN

Amund Ulvestad

SPACES SPEAK #2

AMUND ULVESTADS KOPIER + JOAKIM BLATTMANN

Dato for arrangement: 24. september 2015

Amund Ulvestads Kopier
En multimedial forestilling der ulike musikalske og visuelle elementer er sydd sammen til én helhetlig opplevelse.Spaces Speak er en konsertserie med fokus på interaksjonen mellom lyd og bilde kuratert av Joakim Blattman & Ricardo del Pozo. Serien gjennomføres I samarbeid med Notam og RAM galleri.


"Amund Ulvestads kopier + Joakim Blattmann"
Premiere på Amund Ulvestads Kopier, en multimedial forestilling der ulike musikalske og visuelle elementer er sydd sammen til én helhetlig opplevelse.
Verkene som presenteres har høyst ulik form, men er tematisk sammenknyttet: Alle springer ut av et ønske om å synliggjøre forvrengningen av tid og rom som ligger implisitt i enhver form for mediering.

Amund Ulvestad er kunstner, musiker og komponist. Hans bakgrunn strekker seg fra klassisk musikk, via alternativ rock til eksperimentell elektronisk musikk og lydkunst. Ulvestad har en mastergrad i musikkteknologi fra NTNU med spesialisering innen komposisjon og lydkunst, og pendler for tiden mellom Trondheim, Oslo og Berlin. De siste årene har han utviklet en sterk interesse for lyd- og bildemediering som kulturelt fenomen, og mange av hans arbeider er forsøk på å beskrive forholdet mellom den faktiske og den medierte verden.

Joakim Blattmanns arbeid med lyd spenner seg fra skulpturelle installasjoner, komposisjon, til audiovisuelle arbeid. Han jobber med lyd som et bevegelig fysisk materiale og fascineres av materialets fysiske og samtidig flyktige egenskaper. Feltopptak, akustisk økologi og objekters iboende akustiske egenskaper er tilbakevendende temaer.
Joakim Blattmann er lyd- og billedkunstner med bakgrunn fra Kunstakademiet i Trondheim.

jblattmann.comSpaces Speak er en konsertserie med fokus på interaksjonen mellom lyd og bilde kuratert av Joakim Blattman Moldestad & Ricardo del Pozo. Serien gjennomføres I samarbeid med Notam og RAM galleri.

Konsertserien er gjennomført med arrangørstøtte fra Kulturrådet og Kulturetaten Oslo Kommune .

Oslo Kommune Kulturetaten

ANNA IHLE

14. desember 2017 - 21. januar 2018

JOHAN URBAN BERGQUIST

30. oktober 2017 - 3. desember 2017

Living in the beginning of times 59.923885, 10.758991 / 10.17

25. september 2017 - 29. oktober 2017

FØLGE ETTER KATTEN OM NATTEN

30. august 2017 - 24. september 2017

OSLOFJORD ECOLOGIES EXPERIENCE

12. august 2017 - 20. august 2017

Gluklya ( Natalia Pershina-Yakimanskaya) and Anna Bitkina /TOK curators

17. juni 2017 - 2. july 2017

INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL

26. mai 2017 - 28. mai 2017

GRUPPEUTSTILLING TEKSTIL

27. april 2017 - 23. mai 2017

RAM PÅ TUR

22. mars 2017 - 17. april 2017

UNTERWANDERUNG

7. april 2017 - 9. april 2017

MYK STRATEGI HARD VIRKELIGHET

19. januar 2017 - 3. april 2017