nor | eng
A gathering of the ar(c)t(ic) tribes II Mo i Rana - A gathering of the ar(c)t(ic) tribes II Mo i Rana

A gathering of the ar(c)t(ic) tribes II Mo i Rana

A gathering of the ar(c)t(ic) tribes II Mo i Rana

Dato for arrangement: 24. oktober 2014

Et internasjonalt seminar om samtidskunst, byutvikling og sosial endring, med fokus på kunstprosjekter som finner sted i det offentlige rom. Hva skjer når kunstnere gjør praktisk inngrep i samfunnet? Hva er sammenhengen mellom bærekraft og kunst, f. eks. ved stedsutvikling i en lokal kontekst? Kan kunst være en agent for sosial endring?


I oktober, vil industribyen Mo i Rana fungere som bakteppe for et internasjonalt seminar som reiser spørsmål om kunst som en agent for sosial endring. Seminaret vil utgangspunkt i det regionale/lokale miljøet, men vil også ha et klart internasjonalt perspektiv. Ved å invitere både norske og internasjonale foredragsholdere vil ulike retninger, tradisjoner og gjennomførte prosjekter bli belyst.
I løpet av de siste årene har kunst i det offentlige rom blitt en hit, det prosjekteres og produseres offentlige kunstprosjekter som aldri før, i Norge og resten av verden. I dag kan begrepet offentlig kunst også omfatte mer langsiktige prosjekter som involverer samhandling over tid med omgivelsene der den finner sted og kan innbefatte sosialt engasjement, aktivisme eller undervisning og utvikling av f. eks. et lokalsamfunn. Sosialt engasjerte kunstprosjekter tilegner og tar del i virkeligheten, og kan innlemme teknologi, atferd, økologi og politikk. Publikums engasjement og deltakelse er ofte en betingelse i slike prosjekter. Mo i Rana er et samfunn som gjennom det 20. århundre har gjennomgått radikale endringer på godt og ondt og står i dag ovenfor utfordringer innenfor byutvikling, infrastruktur og sosiale strukturer. Vi mener dette danner et interessant bakteppe for seminaret og diskusjonene, samt dialogen vi legger opp til blant foredragsholderne og seminardeltakerne.
Utstilling: Seminaret vil bli arrangert samtidig som utstillingen "I Nasjonalmuseets blindsone" vises på Rana museum, produsert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
Målgruppe: Kunstnere, arkitekter, kuratorer, kunsthistorikere, ansatte i museer og kunstinstitusjoner, medlemmer i kunstforeninger, lærere og andre offentlige ansatte og beslutningstakere.
Foredragsholdere/bidragsytere:
TOK - curators, Anna Bitkina og Maria Veits (Russland), kuratorer.
Elena Trubina (Russland), professor i filosofi ved Ural Federal University.
Johanna Bratel (Sverige), koordinator for New Urban Topologies, Färgfabriken, Stockholm.
Raluca Voinea (Romania), kurator ved Tranzit.
Sacha Kagan (Tyskland), teoretiker/førsteamanuensis ved Lüneburg universitet.
Florian Schneider (Tyskland), filmskaper/forfatter/kurator og instituttleder ved KiT.
Alexander Nicolic (Østerrike), kunstner/kurator/produsent.
Marco Baravalle (Italia), kurator/skribent (S.a.L.E.-Docks / Research Fellow at m.a.c.lab, Ca'Foscari University of Venice).
Hilde Methi, kurator, Kirkenes.
Anne-Gro Erikstad, prosjektleder/kurator for LevArt, Levanger.
Eva Bakkeslett, kunstner/kurator - moderator for seminaret, Steigen.
Madeleine Park, Daglig leder RAM galleri, Oslo.
Samir M´Kadmi, kunstner/kurator, Oslo.
Hans-Petter Bjørnådal, arkitekt, Bjørnådal Arkitektstudio, Mo i Rana.
Harald Rinde, historiker/professor Universitet i Agder, Kristiansand.
Marius von der Fehr, kunstner/aktivist, Oslo.
Ivar Smestad, Atelier Nord. Produsent for videokunstprogram til seminaret, Oslo
Arr. Kunst og kulturformidling/Nordland fylkeskommune i samarbeid med RAM galleri, TrAP (Transnational Arts Production) , Rana museum og Nasjonalmuseet.
Støttet av: Fritt Ord, Nasjonalmuseet og Nordland fylkeskommune.

ANNA IHLE

14. desember 2017 - 21. januar 2018

JOHAN URBAN BERGQUIST

30. oktober 2017 - 3. desember 2017

Living in the beginning of times 59.923885, 10.758991 / 10.17

25. september 2017 - 29. oktober 2017

FØLGE ETTER KATTEN OM NATTEN

30. august 2017 - 24. september 2017

OSLOFJORD ECOLOGIES EXPERIENCE

12. august 2017 - 20. august 2017

Gluklya ( Natalia Pershina-Yakimanskaya) and Anna Bitkina /TOK curators

17. juni 2017 - 2. july 2017

INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL

26. mai 2017 - 28. mai 2017

GRUPPEUTSTILLING TEKSTIL

27. april 2017 - 23. mai 2017

RAM PÅ TUR

22. mars 2017 - 17. april 2017

UNTERWANDERUNG

7. april 2017 - 9. april 2017

MYK STRATEGI HARD VIRKELIGHET

19. januar 2017 - 3. april 2017