nor | eng
MÅLTID & KUNSTNERSAMTALE - ARTIST IN RESIDENCE GLUKLYA  (NATALYA PERSHINA-YAKIMANSKAYA)

Debates on Divisions Gluklya Manifesta 10 St.Petersburg

MÅLTID & KUNSTNERSAMTALE

ARTIST IN RESIDENCE GLUKLYA (NATALYA PERSHINA-YAKIMANSKAYA)

Dato for arrangement: 22. februar 2017

Velkommen til måltid og samtale med den russiske kunstneren og aktivisten Gluklya (Natalya Pershina-Yakimanskaya) og kurator Anna Bitkina/TOK Creative Association of Curators, onsdag 22.februar kl.19.00 - 23.00 på Deichmanske Bibliotek Schous plass på Grunerløkka.

Kurator Anna Bitkina og artist Gluklya (Natalya Pershina-Yakimanskaya) vil fortelle om sitt utforskende arbeid og forberedelsene for det kommende prosjektet ”Debates on Division” som de gjennomfører i samarbeid med RAM Galleri, Deichmanske Bibliotek Schous Plass, og flere ungdomsorganisasjoner i Oslo . Det vil også bli vist video fra tidligere fremføringer av "Debates on Division". Resultatene fra oppholdet og forskning i Oslo vil bli presentert i en utstilling på RAM galleri og en offentlig fremføring på et teater et sted i Oslo i juni 2017.

Debates on Division –when the private becomes public - er et pågående prosjekt som Gluklya (Natalya Pershina-Yakimanskaya) og kurator Anna Bitkina har drevet siden 2014 på forskjellige steder og i ulike lokale sammenhenger. Det er et prosjekt om politiske, sosiale og ideologiske skiller og motsetninger, samt om individets stilling blant disse konfliktene. Performancen tar form av en TV-talk show og utvikler seg rundt personlige historier der individer forteller om sine klær (en del av deres garderobe) som har hatt en vesentlig betydning i deres liv. Ved å presentere slike personlige historier ønsker Gluklya og Anna Bitkina å skape en diskursiv plattform for individuelle stemmer og refleksjon over virkningen av offentlig politikk på folks liv, så vel som kollektivt analysere aktuelle lokale sosio-politiske konflikter og deres globale implikasjoner.

Debates on Division ble presentert første gang på den nye scenen til Aleksandrinskij Theater i 2014 i St Petersburg. Prosjektet ble utviklet gjennom et samarbeid mellom kurator Anna Bitkina og kunstner Gluklya (Natalia Pershina-Yakimanskaya) og ble gjennomført som en del av det offentlige programmet for Manifesta 10. april 2016 forestillingen ble gjennomført i Amsterdam på SMBA - Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. I oktober 2016 ble en annen versjon av forestillingen presentert på Lincoln Theater i Washington DC under The Creative Tid Summit.

I Oslo ønsker de å komponere ”Debates on Division” rundt fremtidsspørsmål, ved å samle historier om unge mennesker (ca 15 - 17 år) deres tanker om fremtidige yrker, sosiale og politiske posisjoner, samt deres fremtidsvisjoner. De ønsker også å berøre mangler ved sosiale,statlige strukturer ,og politikk overfor ungdom når det kommer til valg av framtidige yrker. Spørsmål om statsborgerskap og samfunnsposisjoner vil også være i fokus for deres forskning. Personlige historier om utvalgte unge mennesker vil belyse viktige problemstillinger knyttet til dagens ungdomspolitikk i Norge og strategier den norske regjeringen bruker for å danne unge borgere. Diskusjonen rundt historiene kan også føre til mer generell diskusjon rundt fremtiden til Europa og handling og den unge generasjonen i samfunnet.

Link til video fra tidligere versjon av Debates on Division, ved Creative Time Summit in Washington DC 2016 : http://creativetime.org/summit/2016/10/25/gluklya-anna-bitkina/

Gluklya (Natalya Pershina-Yakimanskaya) bor og arbeider i St.Petersburg, Russland, og Amsterdam, Nederland. Gluklya regnes som en av pionerene innen russisk performance kunst og er en av grunnleggerne av kunstnerkollektivet The Factory of Found Clothes (FFC) som bruker installasjon, performance, video, tekst og "samfunnsforskning" for å utvikle konseptet "sårbarhet" - relasjoner mellom det interne og eksterne, det private og offentlige. I 2012 ble FFC omformulert til Utopian Unemployment Union et prosjekt som samlet kunst, samfunnsvitenskap og progressiv pedagogikk, slik at folk fra ulike sosiale bakgrunner skal kunne møtes og lage kunst sammen.Gluklya er også en av grunnleggerne og siden 2003 et aktivt medlem av Chto Delat? Hennes arbeider har vært utstilt i Russland og i utlandet i mange gruppeutstillinger og separatutstillinger. Bland andre kan nevnes Wings of Migrants, Gallery Akinci, Amsterdam (2012); Utopian Unions, MMOMA, Moscow (2013); Reflecting Fashion, MUMOK Vienna, (2013); Dump Dreams, Scedhalle Zurich, (2013); Debates on Division: When the Private Becomes Public, Manifesta 10, Public Program, St. Petersburg (2014); Hero Mother, Berlin (2016); Universal Hospitality, Vienna (2016); Feminism is Politics, Pratt Institute, NY (2016) og “Clothes for Demonstration Against False Election of Vladimir Putin”, 56th Venice Biennale of Art, All the World’s Futures, kuratert av Okwui Enwezor (2015).

Anna Bitkina er en uavhengig kurator, leder og grunnlegger av The Creative Association of Curators (TOK). I sin kuratoriske praksis, er hun interessert i spørsmål knyttet til begrepet offentlige rom i post-sovjetiske Russland, så vel som persepsjon, forståelse og mekanismer for bruk av offentlige rom og åpne områder av innbyggerne i post-sovjetiske byer. I sine prosjekter, utforsker hun en skiftende rolle til kulturarbeidere, og muligheter for kreativ praksis i ulike sosiale sfærer. TOK er kuratorkollektiv basert i St. Petersburg og grunnlagt av Anna Bitkina og Maria Veits i 2010 som en plattform for å gjennomføre tverrfaglige prosjekter innen moderne kunst, design og samfunnsfag. Startet som et grasrotinitiativ, er TOK et eksempel på en ny form for selvorganisert, nomadisk og bærekraftig kunstinstitusjonen som svarer på sosiale behov nasjonalt og internasjonalt. TOK arbeider først og fremst i det offentlige rom og med statlige institusjoner, og de baserer sine kuratoriske metoder på prinsippene for "myk makt" og faglig dialog. I sine prosjekter, har TOK som mål å finne likesinnede mennesker i statlige institusjoner, etablere dialog med dem, og utvikle forholdene for en åpen diskusjon, analyser og kritikk av dagens politiske system. Gjennom sine prosjekter, utvikler og demonstrerer TOK alternative scenarier for hvordan systemet skulle kunne fungere. De retter sin praksis til det russiske utdanningssystemet, ungdomsorganisasjoner, lokale myndigheter, media og andre.

Arrangementet er gratis.

Gluklya (Natalya Pershina-Yakimanskaya) er i Oslo for to ukers kunstneropphold fra 13.februar. Oppholdet er gjort mulig gjennom Oslo Kommunes stipend for Internasjonal kunstnerutveksling.

Link til utstillingen

MÅLTID & KUNSTNERSAMTALE - ARTIST IN RESIDENCE GLUKLYA  (NATALYA PERSHINA-YAKIMANSKAYA)

Debates on Divisions , Manifesta 10 St.Petersburg

ANNA IHLE

14. desember 2017 - 21. januar 2018

JOHAN URBAN BERGQUIST

30. oktober 2017 - 3. desember 2017

Living in the beginning of times 59.923885, 10.758991 / 10.17

25. september 2017 - 29. oktober 2017

FØLGE ETTER KATTEN OM NATTEN

30. august 2017 - 24. september 2017

OSLOFJORD ECOLOGIES EXPERIENCE

12. august 2017 - 20. august 2017

Gluklya ( Natalia Pershina-Yakimanskaya) and Anna Bitkina /TOK curators

17. juni 2017 - 2. july 2017

INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL

26. mai 2017 - 28. mai 2017

GRUPPEUTSTILLING TEKSTIL

27. april 2017 - 23. mai 2017

RAM PÅ TUR

22. mars 2017 - 17. april 2017

UNTERWANDERUNG

7. april 2017 - 9. april 2017

MYK STRATEGI HARD VIRKELIGHET

19. januar 2017 - 3. april 2017